Guvernul României

Hotărârea nr. 93/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Navă specializată de depoluare", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Navă specializată de depoluare", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 93.

ANEXĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
"Navă specializată de depoluare", beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM este instituție publică cu personalitate juridică ce a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2004, prin reorganizarea Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța. ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;

b) îndeplinește sarcinile care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenții în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncțional, trei nave SAR (Search and Rescue - căutare și salvare), cinci șalupe de servitute și trei șalupe de intervenție pentru lansarea și manevrarea barajului antipoluant, după cum urmează:

a) Remorcherul maritim HERCULES - construit în anul 1988 la Brăila, aflat în curs de modernizare, 6600 CP, 100 TBP. Nava este destinată în principal remorcajului greu, salvare nave, ranfluare și secundar acțiunilor de depoluare;

b) 2 bucăți șalupe de căutare și salvare -construite în anul 2002 în șantierul Tyovene OY Finlanda, 820 CP. Navele sunt destinate exclusiv operațiunilor SAR;

c) 1 bucată șalupă - remorcher de căutare și salvare - construită în anul 2001 în Șantierul Naval Mangalia, 840 CP. Nava este destinată în principal operațiunilor SAR, asistență scafandri, remorcaj ușor și doar accidental asistenței la operațiuni de depoluare;

d) 5 bucăți șalupe de servitute - construite în perioada 1981-1990 în URSS, 150 CP. Navele sunt destinate acțiunilor de suport, fără a fi implicate direct în operațiuni de depoluare;

e) 3 bucăți șalupe de intervenție - construite în anul 2002 în Șantierul Naval Mangalia, 860 CP. Navele sunt destinate acțiunilor de intervenție în operațiuni de depoluare, în special pentru desfășurat baraje.

Toate aceste nave nu au capacități de colectare și/sau depozitare a reziduurilor de hidrocarburi.

De asemenea, ARSVOM dispune pentru activitățile de depoluare de echipamente folosite la depoluare, achiziționate în anul 2001, după cum urmează:

a) baraje antipoluare tip cortină (1.700 m pentru mare și 1.000 m pentru port);

b) baraje antipoluare gonflabile (3.300 m pentru mare și 2.000 m pentru port);

c) 7 pompe de recuperare, a hidrocarburilor (5 bucăți cu capacitate de 20 m3/h și 2 bucăți cu capacitate de 130 m3/h);

d) 10 bucăți tancuri portabile pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor recuperate, cu o capacitate de 25 m3 fiecare.

Cu dotările existente ARSVOM poate întreprinde activități de depoluare în cazul unor deversări minore. În cazul unor deversări majore, infrastructura ARSVOM este depășită de situație și există riscul de a nu putea duce la bun sfârșit o astfel de intervenție. De aceea, este necesară dotarea ARSVOM cu o navă specializată care să acopere eficient etapele de colectare și transport al reziduurilor și care să joace rolul de centru de comandă în timpul intervenției. Nava specializată trebuie dotată cu sistem de detecție a zonei poluate.

Nava specializată de depoluare va fi o construcție monocorp, autopropulsată, destinată pentru:

a) limitarea zonei poluate prin desfășurarea de baraje antipoluare;

b) colectarea reziduurilor petroliere de la suprafața apei;

c) împrăștiere de dispersanți, opțional;

d) stins incendiu;

e) remorcaj;

f) transport de echipamente pe punte;

g) asistență la lucrări offshore;

h) colectare reziduuri solide;

i) navă suport pentru scafandri.

Prin achiziția unei nave specializate de depoluare, construcție nouă, vor fi aduse la îndeplinire obligațiile statului care derivă din acorduri și convenții internaționale, referitoare la pregătirea, intervenția și cooperarea în caz de poluare a mediului marin.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiții "Navă specializată de depoluare" sunt următorii:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru "Navă specializată de depoluare"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Amplasament: port de reședință Constanța

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
(în prețuri valabile în luna septembrie 2016; 1 euro = 4,4506 lei)
mii lei 41.346
- Eșalonarea investiției
- Anul I mii lei 33.077
- Anul II mii lei 8.269
- Capacități:
a) dimensiuni și caracteristici principale ale navei:
- lungime - aproximativ 38-40 m;
- lățime - aproximativ 8-10 m;
- pescaj - aproximativ 2,6/3.2 m (3,2 m cu tancurile de stocare reziduuri hidrocarburi pline);
b) performanțe minime:
- viteză (pescaj 3,2/2,6) - 11,5/12,5 noduri;
- autonomie - 7 zile pe mare/1.200 mile marine;
- tracțiune la cârlig - 23 TBP;
c) capacități minime:
- combustibil 70,0 m3
- apă potabilă 26,0 m3
- apă tehnică 45,0 m3
- ape uzate 17,0 m3
- balast 145,0 m3
- colectare reziduuri 250,0 m3
- dispersant (opțional) 3,0 m3
d) sisteme și echipamente de bază:
- guvernare electrohidraulică, 2 grupuri de acționare, 2 cârme cu voleți;
- bow-thruster hidraulic 200 kW;
- ancorare, vinci cu 2 barbotine și tamburi de manevră; 2 ancore, lanț de ancoră;
- manevră - legare - 8 babale duble, role de deviere, parâme, tamburi;
- remorcare - cârlig de remorcă și baba de remorcă 50 tf;
- salvare - barca de serviciu RIB 4 persoane, colaci, veste;
- 2 x vinciuri de manevră (tugger winch) 5 tf, hidraulice;
- Fi-Fi extern: 1 pompă 800 m3/h acționată cuplată pe motorul principal, 2 monitoare apă - spumă;
- sisteme de tubulaturi cu pompe, tubulaturi, armături:
- sisteme aferente CM (camera mașinilor);
- sisteme electrice, tablouri, iluminat;
- sisteme de comunicații și navigație conform SOLAS A2;
- lumini și semnale de navigație conform COLREG;
e) sisteme și echipamente speciale:
- skimmere babord și tribord încorporate cu brațe telescopice, barieră, pompe, accesorii;
- grup de putere electrohidraulic pentru sistemul de skimmere;
- 2 x baraj gonflabil pentru izolarea petei de poluanți în valuri de până la 4 m + tambur de depozitare + sistem de umflare;
- container DEPOL cu skimmer mobil, furtune de transfer, power pack etc.;
- sistem de împrăștiere dispersant cu brațe rabatabile, opțional;
- macara (telescopică) 5 t x 10 m;
- macara cu braț articulat 1,5 t x 10 m;
- container resturi solide 2 m3;
- sistem de încălzire tancuri colectare cu caldarină;
- sistem de transfer reziduuri colectate 60-100 m3/h;
- generator de apă dulce 5 m3/h;
- container de incendiu cu furtune, costume, accesorii etc.;
- container scafandri cu barocameră, echipamente, costume, accesorii etc.;
- laborator mobil de analiză a apei.
- Durata de realizare a investiției luni 15

Finanțarea investiției

Finanțarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;
se încarcă...