Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3393/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Nota Institutului de Științe ale Educației nr. 217 din 27 februarie 2017, înregistrată la Ministerul Educației Naționale nr. 27.206 din 27 februarie 2017, privind finalizarea procedurilor de elaborare a programelor școlare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă lista programelor școlare pentru învățământul gimnazial, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă programele școlare pentru clasele a V-a - a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis.

Art. 3. -

(1) Programele școlare pentru clasa a V-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2017-2018.

(2) Programele școlare pentru clasa a VI-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2018-2019.

(3) Programele școlare pentru clasa a VII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2019-2020.

(4) Programele școlare pentru clasa a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 4. -

Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția minorități, institutul de științe ale educației, inspectoratele școlare județene, respectiv inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 28 februarie 2017.

Nr. 3.393.

ANEXA Nr. 1

LISTA
programelor școlare pentru învățământ gimnazial

Nr. crt. Disciplina
1. Limba și literatura română, clasele a V-a - a VIII-a
2. Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
3. Limba și literatura maternă bulgară, clasele a V-a - a VIII-a
4. Limba și literatura maternă cehă, clasele a V-a - a VIII-a
5. Limba și literatura maternă croată, clasele a V-a - a VIII-a
6. Limba și literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a
7. Limba și literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba germană
8. Limba și literatura maternă italiană, clasele a V-a - a VIII-a
9. Limba și literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
10. Limba și literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
11. Limba și literatura maternă neogreacă, clasele a V-a - a VIII-a
12. Limba și literatura maternă polonă, clasele a V-a - a VIII-a
13. Limba și literatura maternă rromani, clasele a V-a - a VIII-a
14. Limba și literatura maternă rusă, clasele a V-a - a VIII-a
15. Limba și literatura maternă sârbă, clasele a V-a - a VIII-a
16. Limba și literatura maternă slovacă, clasele a V-a - a VIII-a
17. Limba și literatura maternă turcă, clasele a V-a - a VIII-a
18. Limba și literatura maternă ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a
19. Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă), clasele a V-a - a VIII-a
20. Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă) - studiu intensiv, clasele a V-a - a VIII-a
21. Limba modernă 2 (chineză, engleză, franceză, italiană, spaniolă, turcă), clasele a V-a - a VIII-a
22. Limba modernă 1/Limba modernă 2/Limba modernă 1 - intensiv (germană, rusă, japoneză), clasele a V-a - a VIII-a
23. Elemente de limbă latină și de cultură romanică, clasa a VII-a
24. Matematică, clasele a V-a - a VIII-a
25. Fizică, clasele a VI-a - a VIII-a
26. Chimie, clasele a VII-a - a VIII-a
27. Biologie, clasele a V-a - a VIII-a
28. Educație socială, clasele a V-a - a VIII-a
29. Istorie, clasele a V-a - a VIII-a
30. Istoria și tradițiile minorității bulgare, clasele a VI-a - a VII-a
31. Istoria și tradițiile minorității cehe, clasele a VI-a - a VII-a
32. Istoria și tradițiile minorității croate, clasele a VI-a - a VII-a
33. Istoria și tradițiile minorității germane, clasele a VI-a - a VII-a
34. Istoria și tradițiile minorității italiene, clasele a VI-a - a VII-a
35. Istoria și tradițiile minorității maghiare, clasele a VI-a - a VII-a
36. Istoria și tradițiile minorității maghiare, clasele a VI-a - a VII-a - versiune în limba maghiară
37. Istoria și tradițiile minorității elene, clasele a VI-a - a VII-a
38. Istoria și tradițiile minorității poloneze, clasele a VI-a - a VII-a
39. Istoria și tradițiile minorității rrome, clasele a VI-a - a VII-a
40. Istoria și tradițiile minorității rușilor lipoveni, clasele a VI-a - a VII-a
41. Istoria și tradițiile minorității sârbe, clasele a VI-a - a VII-a
42. Istoria și tradițiile minorității slovace, clasele a VI-a - a VII-a
43. Istoria și tradițiile minorității turce, clasele a VI-a - a VII-a
44. Istoria și tradițiile minorității ucrainene, clasele a VI-a - a VIII-a
45. Geografie, clasele a V-a - a VIII-a
46. Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, clasele a V-a - a VIII-a
47. Religie - Cultul Baptist, clasele a V-a - a VIII-a
48. Religie - Cultul Creștin după Evanghelie, clasele a V-a - a VIII-a
49. Religie - Cultul Evanghelic CA, clasele a V-a - a VIII-a
50. Religie - Cultul Greco-Catolic, clasele a V-a - a VIII-a
51. Religie - Cultul Musulman, clasele a V-a - a VIII-a
52. Religie - Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a
53. Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasele a V-a - a VIII-a
54. Religie - Cultul Ortodox Ucrainean, clasele a V-a - a VIII-a
55. Religie - Cultul Penticostal, clasele a V-a - a VIII-a
56. Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a
57. Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
58. Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă română, clasele a V-a - a VIII-a
59. Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
60. Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
61. Religie - Cultul Unitarian, clasele a V-a - a VIII-a
62. Educație plastică, clasele a V-a - a VIII-a
63. Educație muzicală, clasele a V-a - a VIII-a
64. Teorie - Solfegiu - Dicteu, clasele a V-a - a VIII-a
65. Educație muzicală pentru minoritatea germană, clasele a V-a - a VIII-a
66. Educație muzicală pentru minoritatea italiană, clasele a V-a - a VIII-a
67. Educație muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a
68. Educație muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară
69. Educație muzicală pentru minoritatea poloneză, clasele a V-a - a VIII-a
70. Educație muzicală pentru minoritatea rromă, clasele a V-a - a VIII-a
71. Educație muzicală pentru minoritatea sârbă, clasele a V-a - a VIII-a
72. Educație muzicală pentru minoritatea slovacă, clasele a V-a - a VIII-a
73. Educație muzicală pentru minoritatea turcă, clasele a V-a - a VIII-a
74. Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a
75. Educație fizică și sport, clasele a V-a - a VIII-a
76. Pregătire sportivă practică - Atletism, clasele a V-a - a VIII-a
77. Pregătire sportivă practică - Badminton, clasele a V-a - a VIII-a
78. Pregătire sportivă practică - Baschet, clasele a V-a - a VIII-a
79. Pregătire sportivă practică - Baseball, clasele a V-a - a VIII-a
80. Pregătire sportivă practică - Canotaj, clasele a V-a - a VIII-a
81. Pregătire sportivă practică - Dans sportiv, clasele a V-a - a VIII-a
82. Pregătire sportivă practică - Fotbal, clasele a V-a - a VIII-a
83. Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică feminină, clasele a V-a - a VIII-a
84. Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică masculină, clasele a V-a - a VIII-a
85. Pregătire sportivă practică - Gimnastică ritmică, clasele a V-a - a VIII-a
86. Pregătire sportivă practică - Haltere, clasele a V-a - a VIII-a
87. Pregătire sportivă practică - Handbal, clasele a V-a - a VIII-a
88. Pregătire sportivă practică - Hochei pe gheață, clasele a V-a - a VIII-a
89. Pregătire sportivă practică - Hochei pe iarbă, clasele a V-a - a VIII-a
90. Pregătire sportivă practică - Înot, clasele a V-a - a VIII-a
91. Pregătire sportivă practică - Judo, clasele a V-a - a VIII-a
92. Pregătire sportivă practică - Kaiac-canoe, clasele a V-a - a VIII-a
93. Pregătire sportivă practică - Karate, clasele a V-a - a VIII-a
94. Pregătire sportivă practică - Lupte greco-romane, clasele a V-a - a VIII-a
95. Pregătire sportivă practică - Lupte libere, clasele a V-a - a VIII-a
96. Pregătire sportivă practică - Orientare sportivă, clasele a V-a -a VIII-a
97. Pregătire sportivă practică - Patinaj artistic, clasele a V-a - a VIII-a
98. Pregătire sportivă practică - Patinaj viteză, clasele a V-a - a VIII-a
99. Pregătire sportivă practică - Polo pe apă, clasele a V-a - a VIII-a
100. Pregătire sportivă practică - Rugby, clasele a V-a - a VIII-a
101. Pregătire sportivă practică - Sanie, clasele a V-a - a VIII-a
102. Pregătire sportivă practică - Sărituri în apă, clasele a V-a - a VIII-a
103. Pregătire sportivă practică - Schi alpin, clasele a V-a - a VIII-a
104. Pregătire sportivă practică - Schi biatlon, clasele a V-a - a VIII-a
105. Pregătire sportivă practică - Schi fond, clasele a V-a - a VIII-a
106. Pregătire sportivă practică - Schi orientare, clasele a V-a - a VIII-a
107. Pregătire sportivă practică - Schi sărituri, clasele a V-a - a VIII-a
108. Pregătire sportivă practică - Scrimă, clasele a V-a - a VIII-a
109. Pregătire sportivă practică - Softball, clasele a V-a - a VIII-a
110. Pregătire sportivă practică - Sport aerobic, clasele a V-a - a VIII-a
111. Pregătire sportivă practică - Șah, clasele a V-a - a VIII-a
112. Pregătire sportivă practică - Tenis, clasele a V-a - a VIII-a
113. Pregătire sportivă practică - Tenis de masă, clasele a V-a - a VIII-a
114. Pregătire sportivă practică - Volei, clasele a V-a - a VIII-a
115. Pregătire sportivă practică - Yachting, clasele a V-a - a VIII-a
116. Educație tehnologică și aplicații practice, clasele a V-a - a VIII-a
117. Informatică și TIC, clasele a V-a - a VIII-a
118. Consiliere și dezvoltare personală, clasele a V-a -a VIII-a
;
se încarcă...