Judecătoria Caracal

Sentința civilă nr. 253/2017 - contestație la executare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Ședința publică din data de 13 februarie 2017

Prin cererea înregistrată la data de 3.11.2016 pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. x/207/2016, contestatorul P.T.C. a formulat în contradictoriu cu intimata SECAPITAL S.a.R.L. contestație la executare, solicitând ca împotriva formelor de executare silita întocmite in dosarul de executare silită nr. 155/2014 de catre B.E.J. G.R., solicitând ca prin hotărârea ce o va pronunța să se dispună anularea executării silite și a tuturor actelor de executare realizate în cadrul dosarului de executare nr. 1211/E/2016 aflat spre soluționare la Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătorești A.I.E. și M.M., având in vedere că:

1. executarea silită a fost declanșată în lipsa unui titlu executoriu,

2. executarea silită a fost declanșată de o persoana juridică fără ca acesta sa faca dovada calității de titulara a dreptului de creanță pretins - Contractul de cesiune nr. x/26.10.2011 nu se refera la contestator.

3. a intervenit prescripția dreptului de a solicita executarea silită în baza art. 706 C. proc. civ.,

4. intimata nu are o creanță certă, lichidă si exigibilă împotriva subsemnatului potrivit art. 663 C. proc. civ. și născută din titlul executoriu invocat contract de credit nr. 3046/01.10.2007

5. in măsura in care se va trece peste cele anterioare, solicita a se constata caracterul abuziv și implicit nulitatea absolută a clauzelor contractului de credit bancar nr. 3046/01.10.2007 prevăzute la art. 9 lit. b) privind comisionul de acordare credit, lit. c) privind comisionul de administrare, si lit. f) privind comisionul de urmărire riscuri, respectiv:

- art. 9. pentru creditul pus la dispoziție banca percepe următoarele comisioane variabile in funcție de evoluția pieței financiar-bancare;

- lit b) comision de acordare credit de 0,95%flat,

- lit. c) comision de administrare de 16 lei lunar, reprezentând un procent de 0,05% din valoarea creditului contractat prevăzuta la pct. l;

- lit. f) comision de urmărire riscuri de 73,60 RON lunar, reprezentând un procent de 0,23% din valoarea creditului contractat prevăzuta la pct. l, cu consecința scăderii sumelor achitate în baza clauzelor abuzive mai sus indicate din debitul rămas de executat.

Contestatorul a solicitat în baza art. 719 C. proc. civ. suspendarea executării silite realizate în cadrul dosarului de executare nr. 1211/E/2016 pana la soluționarea prezentei contestații la executare și întoarcerea executării silite realizate în cadrul dosarului de executare nr. 1211/E/2016, prin repunerea părților în situația anterioară conform art. 723 și urm. C. proc. civ., respectiv obligarea intimatei la restituirea tuturor sumelor poprite ilegal până la finalizarea soluționării contestației.

Totodată, contestatorul a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, conform art. 451 și urm. C. proc. civ.

În fapt, se arata ca în anul 2007, contestatorul a încheiat un contract de credit bancar pentru nevoi personale cu B.C.R. pentru suma de 32.000 lei pe o perioada de 108 luni respectiv pana în anul 2015. La momentul încheierii contractului de credit, subsemnatul nu am avut posibilitatea negocierii niciunei clauze contractuale, contractual fiind unul de adeziune cu clauze preformulate, vagi, neclare.

Datorita problemelor financiare apărute la nivelul anului 2010, a ajuns sa acumuleze restante pe care dorind a le achita, a constatat că nu făcea altceva decât sa achite penalități fara a-i fi scăzute ratele efectiv restante.

Desi au existat numeroase demersuri la banca si încercări de a ajunge la zi, toate au fost fără efect, banca profitând de clauze abuzive inserate în contract a înțeles a-i percepe si imputa cu prioritate sume nejustificate.

Se arata ca incepând cu luna martie 2010, contestatorul a încetat orice plată, iar după câteva luni a fost anunțat de banca că aceasta în baza prevederilor contractuale a declanșat scadent anticipat creditul. Niciodată nu i-a fost adus la cunoștința faptul ca banca a vândut creanța vreunei societăți și nu a primit niciodată vreun contract de cesiune.

Prin încheierea de ședință nr. 1482 din data de 28.09.2016 pronunțată de Judecătoria Caracal în Dosarul nr. 4505/207/2016, fără cale de atac, a fost încuviințată cererea de executare silită având ca titlu contract de credit nr. 3046/01.10.2007. Astfel, i-a fost comunicată in data de 18.10.2016 de către Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătorești A.I.E. și M.M., somația emisa în cadrul dosarului de executare silită cu nr. 1211/E/2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...