Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 23 februarie 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Gabriel Radu

București, 23 februarie 2017.

Nr. 19.

ANEXĂ

COMPLETARE
la Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare dintre Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori

1. Persoane juridice (înscrise în perioada 21.12.2016-23.02.2017)

Nr. crt. Denumire societate CUI - registrul comerțului Nr. autorizație CAFR/an Reprezentant legal Adresă sediul social Județ Nr. telefon Nr. fax Adresă e-mail Auditori financiari/angajați, asociați, acționari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori
Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar/an Nr. certificat absolvire FE/data
1 AV EXPERT SOLUTION - S.R.L. 33401505 1307/2016 BADIU ANGELA STR. TIMIȘOARA NR. 31, SIBIU SIBIU 0728288980 bizfinanciar@gmail.com BADIU ANGELA 2826/2009 233/18.02.2014

2. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, care nu mai îndeplinesc cerințele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 21.12.2016 - 23.02.2017

Nr. crt. Denumire societate CUI - registrul comerțului Nr. autorizație CAFR/an Reprezentant legal Adresă sediul social Județ Nr. telefon Nr. fax Adresă e-mail Auditori financiari/angajați, asociați, acționari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori
Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar/an Nr. certificat absolvire FE/data
1 GESFINCONTAB - S.R.L. 8727331 214/2002 CRACIUN NICOLAI STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 217, BL. 7, SC. B, ET. 1, AP. 11, MIZIL PRAHOVA 0722320151 0244250846 gesfincontab@yahoo.com CRACIUN NICOLAI 807/2001 267/18.02.2014
2 LARA ȘI PARTENERII - S.R.L. 30683754 1271/2015 TOMA ANAMARIA FLORICA STR. AUREL PERȘU NR. 119D, PARTER, CAMERA 1, SECTORUL 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0722416512 anamaria @laraconsulting.ro TOMA ANAMARIA FLORICA 4818/2014 1084/31.03.2015
3 BOOK KEEPING - S.R.L. 11518157 1171/2013 OPREA- BARAC LUMINITA TATIANA STR. TUDOR VLADIMIRESCU, BL. P8, SC. A, ET. 3, AP. 15, PITEȘTI ARGEȘ 0744335654 0248217428 oprea.luminita @yahoo.com OPREA- BARAC LUMINITA TATIANA 1858/2007 361/18.02.2014
4 ROMAUDIT - S.R.L. 15587818 397/2003 TRANDAFIR RODICA STR. FERDINAND NR. 66, RÂMNICU VÂLCEA VÂLCEA 0742084935 0350411478 ROMAUDITVL @YAHOO.COM TRANDAFIR RODICA 1233/2001 211/04.02.2014
5 OMNIAUDIT CONSULTING - S.R.L. 13853840 1/2001 MOLDOVANU URANIA STR. FETIȚELOR NR. 9, SECTORUL 3, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0722706903 0213216507 urania_moldovanu @yahoo.com MOLDOVANU URANIA 312/2001 17/04.02.2014
6 HM & DS AUDIT SERVICE - S.R.L. 30322440 1141/2012 HUSANU MONICA STR. DUZILOR NR. 18, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0744101545 hmds@gmail.com IONITA MARINELA 2854/2009 317/18.02.2014
7 CAB EXPERT - S.R.L. 5683303 196/2002 CIUBARA MAGDALINA STR. RUFENI NR. 7, IAȘI IAȘI 0744827671 0232214755 madciubara @yahoo.com CIUBARA MAGDALINA 1061/2001 256/18.02.2014
8 CONTEX AUDIT MANAGEMENT - S.R.L. 30174890 1160/2013 MUNTEANU REMUS DAN STR. MARAMUREȘ NR. 12, CAMERA 1-62 A, ET. 1, PLOIEȘTI PRAHOVA 0727377783 office@contexaudit.ro MUNTEANU REMUS DAN 3869/2011 151/04.02.2014
9 HIGH BRAND AUDIT - S.R.L. 23166208 812/2008 POPA IOANA STR. VASILE FLORESCU, BL. 22, SC. B, ET. 2, AP. 29, TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA 0727733645 ioana.popa_hba @yahoo.com POPA IOANA 375/2000 659/04.03.2014

3. Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, care nu mai îndeplinesc cerințele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 21.12.2016 - 23.02.2017)

Nr. crt. Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar/an Nr. /data certificat absolvire FE Adresă domiciliu Județ Nr. telefon Nr. fax Adresă e-mail
1 PISOSCHI DANIELA 4381/2012 372/18.02.2014 STR. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. A, AP. 4, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0723128128 dana.pisoschi@yahoo.ro
2 UZUNA STELIAN 911/2001 733/04.03.2014 STR. ARCULUI NR. 3, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0744631588 0212523028 uzunastelian@yahoo.com
3 ALEXANDRU MONICA GABRIELA 3670/2010 438/04.03.2014 STR. PROF. NICOARA MOISE NR. 34, ET. 2, AP. 4, SECTORUL 3, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0728831393 monicagabriela16@yahoo.com
4 GIURCA GABRIELA MIHAELA 2245/2007 839/17.09.2014 STR. IANCU JIANU NR. 3, BL. M177, SC. 1, ET. 9, AP. 48, SECTORUL 5, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0744434352 gabrielagiurca@gmail.com
5 SATMARI GEORGETA MIHAELA 4466/2013 184/04.02.2014 STR. IZVORUL CRIȘULUI NR. 6, BL. A16, SC. B, ET. 3, AP. 27, SECTORUL 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0728069014 mihaela_satmari@iramtas.ro
6 AFANASE CONSTANTIN 925/2001 433/04.03.2014 STR. BRĂILEI NR. 86, BL. BR 5A, SC. 3, ET. 6, AP. 70, GALAȚI GALAȚI 0722585452 afanase2006@yahoo.com
7 BISTRICIANU MIRELA 4660/2014 869/17.09.2014 STR. BISTRIȚEI NR. 10, BL. F25, SC. D, ET. 3, AP. 68, PIATRA-NEAMȚ NEAMȚ 0728913395 mirela.micu24@yahoo.com
8 DUSZKO IOAN DANIEL 4780/2014 828/17.09.2014 STR. KOLCSEY FERENCZ NR. 18, MARGHITA BIHOR 0730593000 0259363000 duszko@duszko.eu
9 FLOREA DANIELA 3580/2010 834/17.09.2014 SATUL TÂRGU TROTUȘ, COMUNA TÂRGU TROTUȘ BACĂU 0744107512 danafmd@yahoo.com
10 FUIA PETRE 3394/2010 532/04.03.2014 STR. PROF. TUDOR CIORTEA NR. 3, BL. J, SC. 2, ET. 1, AP. 14, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0724573826 0264587242 petrefuia@yahoo.com
11 GHINDA ANTONELA SILVANA 1503/2002 1031/31.03.2015 BD. LACUL TEI NR. 79, BL. 15A, SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0744499413 aghinda@kpmg.com
12 IONESCU MARITA 1978/2007 127/04.02.2014 STR. POET VASILE CÂRLOVA NR. 2, BL. A7BIS, SC. 1, AP. 123, SECTORUL 3, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0723362526 0213265388 mioarai@iebatrust.ro
13 KEDVES EMERIC 727/2001 1044/31.03.2015 STR. ZSOGODI NAGY IMRE NR. 219, MIERCUREA-CIUC HARGHITA 0740223828 kedvesimre@yahoo.co.uk
14 MORARU MATILDA 4730/2014 882/17.09.2014 SAT JILAVA, ȘOS. GIURGIULUI NR. 117, COMUNA JILAVA ILFOV 0742114993 moise_matilda@yahoo.com
15 NICOLESCU LACRAMIOARA 3716/2010 627/04.03.2014 STR. CUZA VODĂ, BL. 21, AP. 43, ROMAN NEAMȚ 0744606694 contabil_center@yahoo.com
16 OLTEANU CRISTIAN GEORGE 4932/2015 1065/31.03.2015 ALEEA DIHAM NR. 2, BL. B16, SC. A, ET. 1, AP. 11, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0723746880 cristian.olteanu@gmail.com
17 PAVEL ANDREI 4422/2012 906/17.09.2014 STR. SILISTRA, BL. A44, SC. C, ET. 2, AP. 6, TIMIȘOARA TIMIȘ 0747103870 andreipavel442@yahoo.com
18 PECIE LUCICA EMANOILA 1007/2001 646/04.03.2014 BD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 5, BL. 6, SC. B, AP. 81, SECTORUL 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0722345645 lucica.pecie@lucaudit.ro, lucaudit@yahoo.com
19 PIRVULESCU ADRIANA MAGDALENA 4551/2013 913/17.09.2014 STR. ȘOIMILOR NR. 18, AP. 1, PETRILA HUNEDOARA 0724239918 adrianamagdalena2013@yahoo.com
20 POPA IOANA 375/2000 659/04.03.2014 CALEA FERENTARI NR. 19, BL. 97, ET. 2, AP. 12, SECTORUL 5, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0727733645 ioana.popa_hba@yahoo.com
21 POPOACA DIANA 3329/2010 376/18.02.2014 STR. CALEA BUCUREȘTI NR. 98, BL. 207, SC. B, AP. 3, BRAȘOV BRAȘOV 0725548190 diana.popoaca@gmail.com
22 POPOVICI IOAN 4753/2014 920/17.09.2014 STR. SĂVINEȘTI NR. 5, BL. C, SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTORUL 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0314216376 0314216376 popovici@lotusint.com
23 PREDA EMILIA GEORGETA 3819/2011 378/18.02.2014 STR. UNIRII NR. 16, BRĂILA BRĂILA 0747126262 emiliapreda@yahoo.com
24 SCAUNASU VELICA 4271/2012 691/04.03.2014 STR. PLEVNEI NR. 36, BL. G3, SC. 1, AP. 2, CRAIOVA DOLJ 0741094865 velica.scaunasu@yahoo.com

4. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 21.12.2016 - 23.02.2017)

Nr. crt. Denumire societate CUI - registrul comerțului Nr. autorizație CAFR/an Reprezentant legal Adresă sediul social Județul Nr. telefon Nr. fax Adresă e-mail Auditori financiari/angajați, asociați, acționari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori
Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar/an Nr. certificat absolvire FE/data
1 AUDIT FINANCIAR L&S - S.R.L. 14958837 288/2002 CABARIU LIVIU STR. DOAMNA GHICA NR. 32B, BL. T3, ET. 10, AP. 1012, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0212523028 0212523028 liviucabariu@gmail.com CABARIU LIVIU 119/2001 475/04.03.2014
2 ELITE CONSULTING - S.A. 6271408 29/2001 CRISTESCU FLORICA STR. FLUIERULUI NR. 36, ET.2 + MANSARDĂ, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0213156599 0213156598 office@eliteconsulting.ro ROTARU FLORIN 1955/2007 385/18.02.2014
GRIGORE MIHAI 4019/2011 548/04.03.2014
3 GSR AUDIT & TAX - S.R.L. 18160225 620/2006 OPREA CORNELIA MARIANA CALEA DOROBANȚILOR NR. 127-129, ET. 2, CAM. 4, SECTORUL 1, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0372774484 0378104849 office@gsr- accounting.info OPREA CORNELIA MARIANA 4232/2012 160/04.02.2014
DINU ALINA 4164/2012 276/18.02.2014
4 PREMIER CLASS AUDIT - S.R.L. 32310697 1195/2013
  1. PALI SANDU MIRCEA,
  2. COBIRZAN SERGIU BOGDAN
STR. MARIN PREDA NR. 22, BL. B4, AP. 8, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0729090803 office @premierclassaudit.ro PALI SANDU MIRCEA 4566/2012 162/04.02.2014
COBIRZAN SERGIU BOGDAN 4517/2013 496/04.03.2014
5 ACON AUDIT - S.R.L. 1355451 540/2004 NITU CORNEL STR. VASILE CONTA NR. 7A, PLOIEȘTI PRAHOVA 0244517701 0726135642 0244517701 acon.audit@gmail.com NITU CORNEL 334/2001 157/04.02.2014
6 IRAMTAS EXPERT - S.R.L. 15518192 636/2006 SATMARI TUDORITA STR. IZVORUL CRIȘULUI NR. 6, BL. A 16, SC. B, AP. 27, SECTORUL 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0214505730 0214505730 iramtas@rdslink.ro SATMARI TUDORITA 1635/2006 185/04.02.2014
SATMARI ROBERT 2583/2008 183/04.02.2014
7 MAZARS ROMANIA - S.R.L. 6970597 699/2007 ANDRIAN VASILE BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 6E, ET. 5, CAMERELE 4-5 ȘI 8, SECTORUL 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0312292600 0312292601 contact@mazars.ro ANDRIAN VASILE 1554/2004 54/04.02.2014
8 PKF CONSULTOR AUDIT - S.R.L. 20568170 691/2007 IANCU LAURA MARIA STR. ROMULUS NR. 49, AP. 1, SECTORUL 3, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0212523880 0212523880 office@pkfconsultor.ro IANCU LAURA MARIA 4526/2013 310/18.02.2014
9 ROEDL&PARTNE R AUDIT - S.R.L. 17924383 600/2005 SUCALA ANCA CALEA FLOREASCA NR. 55, SECTORUL 1, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0212302275 0212314835 anca.sucala@roedl.pro CIACARU GABRIELA 4044/2011 253/18.02.2014
10 EVIDEXPERT - S.R.L. 13747262 1035/2011 MOISE LUMINITA ELENA STR. BRĂILEI NR. 157, BL. A7, SC. 1, ET. 2, AP. 63, GALAȚI GALAȚI 0741074470 0236435970 evidexpert@yahoo.com MOISE LUMINITA ELENA 3396/2010 600/04.03.2014
11 ANA CONSULTING & AUDIT - S.R.L. 27261768 991/2010 OCUNSCHI ANA STR. CAȘIN NR. 3, BL. G2B1, SC. B, PARTER, AP. 20, CONSTANȚA CONSTANȚA 0722526007 0241622270 ana_ocunschi @yahoo.com OCUNSCHI ANA 1975/2007 635/04.03.2014
12 ELITE CONSULTING - S.A. 6271408 29/2001 CRISTESCU FLORICA STR. CERNIȘOARA NR. 5-13, BL. 57, SC. 2, AP. 22, SECTORUL 6, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0213156599 0213156598 office@eliteconsulting.ro ROTARU FLORIN 1955/2007 385/18.02.2014
GRIGORE MIHAI 4019/2011 548/04.03.2014
13 KPMG AUDIT SRL 12997279 9/2001 OLSSON JAN MIKAEL ȘOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR. 69-71, PARTER, CAM. NR. 02, SECTORUL 1, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0372377800 kpmgro@kpmg.ro FURTUNA CEZAR GABRIEL 1526/2003 26/04.02.2014
RUSU NICOLETA 4094/2011 31/04.02.2014

5. Alte modificări și completări la Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 21.12.2016-23.02.2017

Nr. crt. Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar/an Nr. /data certificat absolvire FE Adresă domiciliu Județ Nr. telefon Nr. fax Adresa e-mail
1 ANGHEL LACRAMIOARA MARIANA 2799/2009 55/04.02.2014 INTRAREA VIILOR NR. 15E, POPEȘTI-LEORDENI ILFOV 0744189836 alm.contab@gmail.com
2 ANTON CAMELIA 1166/2001 228/18.02.2014 STR. RUȘCHIȚA NR. 39, SECTOR 2, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0212501746 0212569076 cameliaanton02@yahoo.com
3 ARDELEAN DOREL PETRU 769/2001 446/04.03.2014 STR. CLUJULUI NR. 38, ARAD ARAD 0744280732 0257271697 epadate@yahoo.com
4 BALAU GHEORGHE 1675/2006 453/04.03.2014 STR. GHEORGHE DONICI NR. 1 BIS, BACĂU BACĂU 0744609536 0234515250 office@corevcam.ro
5 BERINDE SORIN ROMULUS 4395/2012 461/04.03.2014 STR. TEODOR MIHALI NR. 4, BL. 30, ET. 5, AP. 80, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0740168896 sorin.berinde@tbs.ubbcluj.ro
6 BRICEAG EMILIAN 510/2001 70/04.02.2014 SATUL VALEA MARE, STR. ION POPESCU NR. 16, VALEA MARE OLT 0744699483 emil.briceag@rdslink.ro
7 GROZA DAN ALEXANDRU 3973/2011 552/04.03.2014 STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 69, BL. B3, ET. 3, AP. 11, TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA 0744313673 aldgroza@yahoo.com
8 GROZA ALEXANDRU 233/2001 14/04.02.2014 STR. GHERASIM DOMIDE NR. 13, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0744979793 0364414892 gradientsrl@yahoo.com
9 IANCU LAURA MARIA 4526/2013 310/18.02.2014 BD. METALURGIEI NR. 25, ET. 3, AP. 40-41, SECTOR 4, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0721291251 lauramaria.iancu@yahoo.com
10 IUGA FLORICA 1182/2001 321/18.02.2014 STR. CODRULUI NR. 1, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0722285356 iugaflorica@yahoo.com
11 IUGA DORINA IONELA 4472/2013 130/04.02.2014 STR. DR. GHE. BILAȘCU, BL. 20, AP. 13, BAIA MARE MARAMUREȘ 0740094981 dorinaiuga@gmail.com
12 IVANESCU MARIA 2381/2007 563/04.03.2014 STR. PAMFIL ȘEICARU NR. 66, BUZĂU BUZĂU 0723322643 0238406885 expert_financiar2004@yahoo.com
13 JABA ANGELA 973/2001 323/18.02.2014 STR. G-RAL ION DRAGALINA NR. 83, AP. 2, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0740042590 0264420536 angela_jaba@yahoo.com
14 MARIAN BOGDAN OVIDIU 3041/2009 140/04.02.2014 STR. PLOPILOR NR. 56, BL. P16, SC. 1, AP. 23, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0769159474 marian.bogdan.ovidiu@gmail.com
15 MIREA IOANA ALINA 1504/2003 146/04.02.2014 STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 10-14, ET. 1, Ap. A 1.1, SECTORUL 1, BUCUREȘTI BUCUREȘTI 0723305433 0212221660 amirea@deloittece.com
16 MITACHE TEODORA MIHAELA 3067/2009 342/18.02.2014 STR. PREOT SEBE COSTIN NR. 29A, CHIAJNA ILFOV 0213123949 0213122191 mihaela.mitache@primasecunda.ro
17 PETRICAS MARIA 1093/2001 649/04.03.2014 STR. MIHAI VITEAZU NR. 230, LOCALITATEA ROTBAV, COMUNA FELDIOARA, ROTBAV BRAȘOV 0722652573 0368521001 mariapetricas@yahoo.com
18 POPESCU SIMONA 3630/2010 171/04.02.2014 SATUL SĂFTICA, STR. LUNCA FLORILOR NR. 9, BALOTEȘTI ILFOV 0722785923 0212244829 simona.popescu@arkadiaconsulting.ro
19 SIN DANIELA ELENA 4116/2011 695/04.03.2014 STR. GEORGE COȘBUC NR. 7, BUZĂU BUZĂU 0744378942 sindaniela@yahoo.com

;
se încarcă...