Guvernul României

Hotărârea nr. 91/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Centru de Conferință și Cultură" la Universitatea Politehnica din București

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 823/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 22 august 2012, din "Sală de conferințe (aulă) " la Universitatea Politehnica din București în "Centru de Conferință și Cultură" la Universitatea Politehnica din București.

Art. 2. -

Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Centru de Conferință și Cultură" la Universitatea Politehnica din București, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 2 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, din veniturile proprii ale Universității Politehnica din București, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 91.

ANEXĂ

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Centru de Conferință și Cultură" la Universitatea Politehnica din București

Titular: Ministerul Educației Naționale

Beneficiar: Universitatea Politehnica din București

Amplasament: Splaiul Independenței nr. 313, București, sectorul 6

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(prețuri valabile la data de mai 2016; 1 euro = 4,5 lei), din care:
mii lei 62.040
- construcții + montaj mii lei 45.975
Valoarea rest de executat (inclusiv TVA)
(prețuri valabile la data de mai 2016; 1 euro = 4,5 lei), din care:
mii lei 26.262
- construcții + montaj mii lei 17.498
- Eșalonarea investiției INV/C+M
• Anul I mii lei/mii lei 19.000/13.000
• Anul II mii lei/mii lei 7.262/4.498
Capacități:
Suprafața construită mp 2.195,10
Suprafața desfășurată mp 6.329,10
Durata de realizare a investiției (rest de executat) luni 15

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice privind Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, din veniturile proprii ale Universității Politehnica din București, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;
se încarcă...