Guvernul României

Hotărârea nr. 97/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 196 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii."

3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Mihai Tudose
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul delegat
pentru afaceri europene,
Ana Birchall
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian-Marius Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 97.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Economiei

;
se încarcă...