Guvernul României

Hotărârea nr. 941/1996 privind transmiterea unui imobil situat în municipiul București în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea imobilului "Palatul Parlamentului", cu dotările existente, dependințele și terenul aferent, proprietatea statului, situat în București, Aleea Mitropoliei nr. 5, sectorul 4, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Imobilul prevăzut la alin. 1 va fi folosit pentru amenajarea unui muzeu național de artă religioasă, a unei biblioteci, a fondului arhivistic, precum și pentru organizarea de manifestări istorice naționale și internaționale.

Art. 2. -

Pentru desfășurarea unor manifestări naționale și internaționale organizate de Parlamentul României, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române va pune la dispoziția acestuia imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 3. -

Predarea-preluarea imobilului menționat la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române va efectua toate lucrările de reparații necesare menținerii în bune condiții a imobilului și a dependințelor prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Secretarul general al Camerei Deputaților,
Acsinte Gaspar
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă
Secretariatul de Stat pentru Culte
Ilie Fonta,
secretar de stat

București, 8 octombrie 1996.

Nr. 941.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului "Palatul Parlamentului", situat în municipiul
București, care se transmite în administrarea Patriarhiei
Bisericii Ortodoxe Române

Adresa imobilului Persoana juridică care are în administrare imobilul Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul Caracteristicile de identificare a imobilului
București, Aleea Mitropoliei nr. 5, sectorul 4 Camera Deputaților Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române - Suprafața totală a terenului: 17.350 m2
- Suprafața construită: 3.900 m2
- Suprafața terenului neconstruit: 13.450 m2
- Suprafața totală construită desfășurată pe niveluri: 16.250 m2
- Suprafața locativă totală: 9.052m2, din care:
a) suprafața încăperilor destinate conducerii Camerei Deputaților (cabinete și birouri, săli de primire și de recepție), cu dependințele aferente: 4.908 m2;
b) suprafața încăperilor folosite pentru birouri, cu dependințele aferente: 825 m2;
c) suprafața încăperilor folosite pentru depozite, cu dependințele aferente: 469 m2;
d) suprafața garajelor, cu dependințele aferente: 358 m2;
e) suprafețe cu alte destinații, cu dependințele aferente: 2.492 m2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...