Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice - Comuna Micești, Micești, județul Argeș, anunță delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Micești

În vigoare de la 06 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare: Comuna Micești, Str. Principală, Micești, județul Argeș, telefon 0248/234.002, fax 0248/234.002, e-mail: primaria.micesti@yahoo.com.

2. Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune: Hotărârea Consiliului Local Micești nr. 38/16.11.2015 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Micești; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești nr. 16 din 04.10.2016 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești nr. 38/16.11.2015 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Micești; H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...