Camera Consultanților Fiscali - CCF

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, din 22.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali asistenți și consultanți fiscali inactivi.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept și, în același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali, în ceea ce privește actualizarea cunoștințelor și formarea eficientă, cu garantarea calității serviciilor prestate către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se va desfășura sub următoarele forme:

- cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

- cursuri online.

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la cursuri, conferințe și colocvii interne și internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal - organizate în afara programului de pregătire profesională continuă - va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2017. În aceste cazuri participarea va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

9. Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2017.

10. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2017.

11. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2017.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în sălile de curs

1. Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, așa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

3. Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se face direct pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin 15 zile înaintea organizării acțiunii. Orice situație de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puțin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va fi anunțată în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

6. Acțiunile de pregătire profesională la care numărul de înscriși este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscriși va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfășurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să participe la acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezență.

9. Direcția de învățământ va ține evidența orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire și pe județele de reședință ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, sub formă de cursuri online

Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfășurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în funcție de necesitățile și cerințele intervenite.

ANEXA Nr. 1 la program

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în sistem de seminar în sălile de curs*)

*) Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia, în funcție de necesitățile apărute.

Specificare Tema Forma de pregătire Nr. ore
Modul I (MI) TVA - aspecte legislative Seminar (aspecte practice) 4
Modul II (MII) Legislație și proceduri vamale Seminar (aspecte practice) 2
Modul III (MIII) Prețurile de transfer Seminar (aspecte practice) 2
Modul IV (MIV) Combaterea fraudei fiscale, aspecte legislative și studii de caz Seminar (aspecte practice) 2
Modul V (MV) Procedura de colectare a creanțelor fiscale și facilitățile la plată Seminar (aspecte practice) 3
Modul VI (MVI) Proceduri de control fiscal Seminar (aspecte practice) 2
Modul VII (MVII) Procedura de înregistrare fiscală și de stabilire a creanțelor fiscale Seminar (aspecte practice) 3
Modul VIII (MVIII) Impozitul pe venit Seminar (aspecte practice) 2
Modul IX (MIX) Contribuții sociale Seminar (aspecte practice) 2
Modul X (MX) Impozitul pe profit Seminar (aspecte practice) 3
Modul XI (MXI) Accizele și alte taxe speciale Seminar (aspecte practice) 2
Modul XII (MXII) Drept fiscal/Expertize fiscale Seminar (aspecte practice) 3
Modul XIII (MXIII) TVA - implicații în practica aplicării legislației în domeniu Seminar (aspecte practice) 4
Modul XIV (MXIV) Procedura insolvenței Seminar (aspecte practice) 2
Modul XV (MXV) Impozitele și taxele locale Seminar (aspecte practice) 2
Modul XVI (MXVI) Dispoziții procedurale privind actele administrativ-fiscale, sancțiuni și căi de atac Seminar (aspecte practice) 2
Modul XVII (MXVII) Impozitul pe veniturile nerezidenților Seminar (aspecte practice) 2
Modul XVIII (MXVIII) Reglementări contabile Seminar (aspecte practice) 3

ANEXA Nr. 2 la program

CALENDARUL
acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 - seminar în săli de curs

Centrul de pregătire Module de pregătire profesională Perioada de desfășurare
București MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 9-11 iunie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 19-21 mai 8-10 septembrie
MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 17-19 martie
Brașov MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 5-7 mai
Cluj-Napoca MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 12-14 mai
MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 13-15 octombrie
Constanța MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 26-28 mai
MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 15-17 septembrie
Craiova MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 29 septembrie-1 octombrie
Iași MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 19-21 mai
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 27-29 octombrie
Timișoara MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 31 martie-2 aprilie
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 6-8 octombrie
;
se încarcă...