Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 2/2017 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Direcția de învățământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 22 februarie 2017.

Nr. 2.

ANEXĂ

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

;
se încarcă...