Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3366/2017 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru competițiile internaționale, precum și pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017,

având în vedere Nota nr. 25.528/2017 cu privire la aprobarea perioadei de desfășurare a examenului de bacalaureat 2017 - sesiune specială și Nota nr. 25.531/2017 privind participarea la sesiunea specială de bacalaureat 2017 a absolvenților de liceu 2017, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2017 - sesiunea iunie-iulie, și

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru competițiile internaționale, precum și pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova nominalizează unitățile de învățământ - centru de examen și centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2017.

Art. 3. -

Lista nominală a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și a absolvenților de liceu 2017, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2017 - sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul general al Direcției generale învățământ preuniversitar, și lista nominală a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile sportive internaționale, avizată de directorul Federației Sportului Școlar și Universitar, sunt aprobate de președintele Comisiei Naționale de Bacalaureat - 2017.

Art. 4. -

(1) Se numesc ca președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen și din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

a) Mihaela Suditu, prof. univ. dr., de la Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești - președintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

b) Mihaela Gabriela Badea, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești - președintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.

(2) Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova stabilește componența comisiilor de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen și din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. -

Sesiunea specială de bacalaureat 2017 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru examenul de bacalaureat 2017 și potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017.

Art. 6. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală învățământ superior, Direcția generală buget - finanțe, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, conducerea unităților de învățământ - centre de bacalaureat pentru sesiunea specială - 2017 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 23 februarie 2017.

Nr. 3.366.

ANEXĂ

CALENDARUL
sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2017
Sesiunea specială 27 mai-10 iunie 2017

27 -28 mai 2017 Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
29-30 mai 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba româna - proba A
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
31 mai 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
2-3 iunie 2017 Evaluarea competențelor digitale - proba D
6 iunie 2017 Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă
7 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă
8 iunie 2017 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) - proba scrisă
9 iunie 2017 Limba și literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă
Afișarea rezultatelor până la ora 18,00
Depunerea contestațiilor (între orele 18,00-20,00)
10 iunie 2017 Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale
;
se încarcă...