Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Orașul Săliște, Săliște, județul Sibiu, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 77.100 mp, în scopul proiectării și deschiderii exploatării carieră de resurse minerale-agregate de carieră

În vigoare de la 03 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Săliște, str. Ștează, Săliște, județul Sibiu, telefon 0269/553512, fax 0269/553363, e-mail: primariasaliste@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionare teren situat în oraș Săliște, sat Galeș, extravilan, înscris în CF 111561, top. 111561, în suprafață de 77.100 mp, în scopul proiectării și deschiderii exploatării carieră de resurse minerale-agregate de carieră, domeniul public al orașului Săliște, înscriere provizorie, pe o perioadă de 10 ani, în schimbul unei redevențe.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se obține de la sediul concedentului.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin înregistrarea unei solicitări de obținere a documentației de atribuire la sediul concedentului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...