Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 110/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2017 până la 02 mai 2017, fiind abrogat prin Ordin 299/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 160 din 8 februarie 2017,

având în vedere prevederile:

- titlurilor II și VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății;

- Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 și 529 bis din 22 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului național de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice se modifică și se înlocuiește cu tabelul 1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situația bolnavilor tratați pe tipuri de terapie și a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului național de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice se modifică și se înlocuiește cu tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitățile sanitare nominalizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate să deruleze Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Țibichi

București, 9 februarie 2017.

Nr. 110.

ANEXA Nr. 1

UNITATEA SANITARĂ: . . . . . . . . . .

Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

Raportare pentru . . . . . . . . . .

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.)

TABEL 1 - SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente Total bolnavi pentru care s-au eliberat medicamente Cheltuieli cu medicamentele pentru: Cheltuieli totale
terapie standard medicamente cu aprobarea comisiei CAS medicamente cu aprobarea comisiei CNAS/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1 medicamente în baza contractelor cost-volum/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1Ω terapie standard medicamente cu aprobarea comisiei CAS medicamente cu aprobarea comisiei CNAS/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1 medicamente in baza contractelor cost-volum/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1Ω
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10=C6+. . .+C9

NOTE:

1. În raportările lunare, începând cu raportările aferente lunii martie 2017, coloanele C2 și C7 se vor completa cu zero.

2. În raportările cumulate, respectiv: trimestrul I, semestrul I, primele 9 luni și an 2017, în coloanele C2 și C7 se vor completa datele aferente lunilor ianuarie și februarie 2017.

3. În coloanele C3 și C8, începând cu raportările aferente lunii martie 2017 se vor raporta datele aferente DCI-urilor marcate cu (**)1, conform Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății.

4. În coloanele C4 și C9, începând cu raportările aferente lunii martie 2017 se vor raporta datele aferente DCI-urilor marcate cu (**)1Ω, conform Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății.

ANEXA Nr. 2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

Raportare pentru . . . . . . . . . .

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.)

TABEL 1 - SITUAȚIA BOLNAVILOR TRATAȚI PE TIPURI DE TERAPIE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente Total bolnavi pentru care s-au eliberat medicamente Cheltuieli cu medicamentele pentru: Cheltuieli totale
terapie standard medicamente cu aprobarea comisiei CAS medicamente cu aprobarea comisiei CNAS/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1 medicamente în baza contractelor cost volum/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1Ω terapie standard medicamente cu aprobarea comisiei CAS medicamente cu aprobarea comisiei CNAS/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1 medicamente în baza contractelor cost volum/ medicamente cu DCI-uri marcate cu (**)1Ω
unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total unități sanitare farmacii cu circuit deschis total
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 = C14 + C15 C17 C18 C19 = C17 + C18 C20 C21 C22 = C20 + C21 C23 C24 C25 = C23 + C24 C26 = C16 + C19 + C22 + C25

NOTE:

1. În raportările lunare, începând cu raportările aferente lunii martie 2017, coloanele C4-C6 și C17-C19 se vor completa cu zero.

2. În raportările cumulate, respectiv: trimestrul I, semestrul I, primele 9 luni și an 2017, coloanele C4-C6 și C17-C19 se vor completa cu datele aferente lunilor ianuarie și februarie 2017.

3. În coloanele C7-C9 și C20-C22, începând cu raportările aferente lunii martie 2017, se vor raporta datele aferente DCI-urilor marcate cu (**)1, conform Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății.

4. În coloanele C10-C12 și C23-C25, începând cu raportările aferente lunii martie 2017, se vor raporta datele aferente DCI-urilor marcate cu (**)1Ω, conform Hotărârii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății.

;
se încarcă...