Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 34/2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Procesul-verbal nr. 1/2017 al Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine care constată conformitatea documentelor și îndeplinirea condițiilor de acordare a autorizației de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine a Societății Comerciale DUMCRI PHEONIX BUSINESS - S.R.L. și propunerea Comisiei de a include această societate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 243.491 din 17 februarie 2017,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziția 57 se introduce o nouă poziție, poziția 58, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice CUI Sediul social
"58. Societatea comercială «DUMCRI PHEONIX BUSINESS» - S.R.L. 36058127 Comuna Gherăseni, satul Gherăseni, Strada 1 Mai nr. 85, județul Buzău"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 17 februarie 2017.

Nr. 34.

;
se încarcă...