Curtea de Apel Târgu Mureș

Decizia nr. 74/R/2017 - contestație act administrativ fiscal

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 15 februarie 2017

Pe rol judecarea recursului formulat de pârâtul Consiliul Local al Comunei N..., cu sediul în com. N..., ..., jud. Mureș, împotriva sentinței nr. 615 din 11.10.2016 pronunțate de Tribunalul Mureș în Dosar nr. x.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă intimatul-reclamant Prefectura Județului Mureș, prin consilier juridic M.A.I., lipsă fiind recurentul-pârât.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

În baza prevederilor art. 131 pct. 1 C. proc. civ., Curtea își verifică competența, constatând că este competentă general, material și teritorial să judece recursul, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 raportate la art. 96 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., toate aceste dispoziții legale raportate la obiectul recursului.

Se constată că s-a îndeplinit procedura verificării și regularizării cererii, conform art. XV-XVII din Legea nr. 2/2013.

În raport de data comunicării hotărârii, data înregistrării cererii de recurs și având în vedere termenul de recurs reglementat prin disp. art. 184 C. proc. civ., Curtea constată că recursul este declarat și motivat în termen, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru în baza art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Reprezentanta intimatului-reclamant Prefectura Județului Mureș depune la dosar delegația de reprezentare.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, instanța închide etapa cercetării procesului și acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta intimatului-reclamant Prefectura Județului Mureș solicită respingerea, ca nefundat, a recursului formulat de Consiliul Local al Comunei N... și menținerea Sentinței atacate, ca fiind legală și temeinică. Apreciază că prima instanță a aplicat corect normele de drept material, raportat la probele administrate în dosar, nefiind incidente motivele de casare invocate de recurentul-pârât, art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. Instanța de fond a avut în vedere și a aplicat în mod corect art. 465, art. 463 lit. i) C. fisc., prevederi care au reglementat modul de calcul pentru calculul impozitului și taxelor pe teren, respectiv obligația consiliului local de a stabili zone în cadrul localității în funcție de care să fie stabilit acest impozit pe teren. Aceste prevederi au definit noțiunea de „zone în cadrul localității” și această definiție permite consiliului local să stabilească zonele în funcție de poziția terenului față de centrul localității, față de rețelele utilitare și față de alte elemente care ar putea afecta într-un mod, valoarea terenului. Prin prevederile din hotărârea adoptată de către recurentul-pârât, au fost stabilite încadrări în zone nu în funcție de elementele referitoare la teren, ci în funcție de domiciliul proprietarilor de terenuri. Astfel, pentru toți proprietarii cu alt domiciliu decât în... stabilită încadrarea în zona C, respectiv pentru locuitorii cu domiciliul în... stabilit zone în extravilan, în funcție de adresa de domiciliul și numărul administrativ de domiciliu al proprietarului. Or, o astfel de încadrare nu este permisă de C. fisc. Susținerile recurentului-pârât, în sensul că aplicarea legii privind transparența regională ar acoperi orice altă nelegalitate, nu pot fi primite, iar celelalte aspecte invocate de recurentul-pârâtți, cel mult, de oportunitatea hotărârii atacate, nu de legalitatea acesteia.

CURTEA DE APEL

Prin sentința nr. 615 din 11.10.2016, Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. x, a admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectura Județului Mureș, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei N...., ca fiind întemeiată, și în consecință: a constatat nelegalitatea parțială a Hotărârii nr. 98/27.11.2015 a Consiliului Local N... și a anulat prevederea cuprinsă în Anexa 2, pct. 1.5, aliniatul final conform căreia „persoanele domiciliate în altă localitate decât... teren extravilan în... încadrate în zona C”, precum și prevederile cuprinse în Anexa 9, în partea ce privește încadrarea în zone a imobilelor din extravilan, ambele anexe fiind parte integrantă din Hotărârea nr. 98/27.11.2015 adoptată de pârâtul Consiliul Local al Comunei N...

Hotărârea instanței de fond a fost atacată cu recurs de pârâtul Consiliul Local al Comunei N., acesta solicitând casarea sentinței atacate și în rejudecare, respingerea acțiunii în contencios administrativ a intimatului Prefectura Județului Mureș.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...