Guvernul României

Hotărârea nr. 74/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 74.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilele
(CUI)
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
111543 8.19.01 34-14 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
41.234,03
111544 8.19.01 34-15 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
46.051,11
111545 8.19.01 34-16 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
74.442,01
111546 8.19.01 34-17 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
54.006,14
111547 8.19.01 34-18 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
50.684,79
111548 8.19.01 34-19 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.361,49
111549 8.19.01 34-20 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
60.526,02
111550 8.19.01 34-23 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
48.914,07
111551 8.19.01 34-24 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
67.044,69
111552 8.19.01 34-25 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.705,47
111553 8.19.01 34-26 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
52.511,05
111554 8.19.01 34-27 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.728,37
111555 8.19.01 34-28 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
62.751,61
111556 8.19.01 34-29 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
56.779,80
111557 8.19.01 34-30 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
95.121,13
111558 8.19.01 34-31 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
71.166,57
111559 8.19.01 34-32 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
55.779,92
111560 8.19.01 34-33 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
57.613,84
111562 8.19.01 34-40 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
52.289,57
111563 8.19.01 34-41 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
53.137,26
111564 8.19.01 34-42 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
69.801,52
111565 8.19.01 34-43 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
62.918,95
111566 8.19.01 34-44 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
49.410,89
111567 8.19.01 34-45 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
62.092,92
111568 8.19.01 34-46 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
54.057,58
111569 8.19.01 34-47 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.428,85
111570 8.19.01 34-48 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
75.721,17
111571 8.19.01 34-49 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
47.101,06
111572 8.19.01 34-52 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
78.964,73
111573 8.19.01 34-53 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
53.032,21
111574 8.19.01 34-54 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
67.666,91
111575 8.19.01 34-55 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
64.965,80
111576 8.19.01 34-56 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
65.696,41
111577 8.19.01 34-57 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
72.811,41
111578 8.19.01 34-58 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
86.993,71
111579 8.19.01 34-59 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
62.946,29
111580 8.19.01 34-60 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.666,87
111581 8.19.01 34-61 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
67.979,39
111582 8.19.01 34-62 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
54.545,16
111583 8.19.01 34-63 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
86.193,93
111584 8.19.01 34-64 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
62.946,29
111585 8.19.01 34-65 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
89.888,59
111586 8.19.01 34-66 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
63.740,62
111587 8.19.01 34-67 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
63.249,98
111588 8.19.01 34-68 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
54.744,59
111589 8.19.01 34-69 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
48.739,69
111590 8.19.01 34-70 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
63.740,17
111591 8.19.01 34-71 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
58.189,61
111592 8.19.01 34-72 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
53.679,57
111593 8.19.01 34-73 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
55.244,16
111594 8.19.01 34-76 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
54.696,29
111595 8.19.01 34-77 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
56.055,21
111600 8.19.01 34-83 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
88.504,40
111601 8.19.01 34-84 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
84.849,95
111602 8.19.01 34-85 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
30.707,85
111603 8.19.01 34-86 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
51.489,60
111604 8.19.01 34-87 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
85.603,78
111605 8.19.01 34-88 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
66.082,75
111607 8.19.01 34-90 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
756.568,04
111608 8.19.01 34-91 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
70.189,31
111610 8.19.01 34-93 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
56.291,55
111611 8.19.01 34-94 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
198.180,61
111612 8.19.01 34-95 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
48.666,71
111613 8.19.01 34-96 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
65.297,11
111614 8.19.01 34-97 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
157.354,62
111615 8.19.01 34-98 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
157.354,62
111616 8.19.01 34-99 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
157.354,62
111617 8.19.01 34-100 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
157.354,62
111618 8.19.01 34-101 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
157.354,62
111621 8.19.01 34-106 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
30.664,02
111622 8.19.01 34-105 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
16.391,16
111623 8.19.01 34-116 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
46.738,60
111625 8.19.01 34-109 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
90.275,40
121167 8.19.01 43-SP Tra Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
28.999,82
120926 8.19.01 34-110 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
32.612,53
120927 8.19.01 34-111 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
19.738,47
111619 8.19.01 34-107 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
6.218.176,74
39123 8.19.01 34-04 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
158.899,90
111542 8.19.01 34-07 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
275.165,28
111598 8.19.01 34-80 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
1.816.091,61
111597 8.19.01 34-79 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
2.269.809,27
111596 8.19.01 34-78 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
2.087.595,64
111561 8.19.01 34-36 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
4.670.516,17
111606 8.19.01 34-89 Județul Teleorman Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
CUI 4568080
128.401,32

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilele (CUI) Valoarea de inventar actualizată
(lei)
35344 8.19.01 42-01 Municipiul București Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
CUI 4266472
301.257.136,66
102683 8.19.01 42-02 Județul Prahova Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
CUI 4266472
12.855.367,01
102684 8.19.01 42-03 Municipiul București Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
CUI 4266472
25.748.434,78
102685 8.19.01 42-17 Județul Ilfov Ministerul Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
CUI 4266472
23.276.047,91
;
se încarcă...