Guvernul României

Hotărârea nr. 82/2017 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2017 și modul de acordare, distribuire și de decontare a acestora.

Art. 2. -

În unitățile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2017 un număr maxim de 56.394 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 18 serii de trimitere.

Art. 3. -

La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcție de prețurile ofertate pe bilet.

Art. 4. -

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 și 3.

Art. 5. -

În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament.

Art. 6. -

(1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", articolul "Ajutoare sociale", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către prestatorii de servicii, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian-Marius Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 82.

;
se încarcă...