Guvernul României

Hotărârea nr. 78/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 78.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, a cărui situație se actualizează

Număr M.F.P. Codul de clasificație Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI) Adresa imobilului Valoarea de inventar (actualizată)
- lei -
112516 8.19.01 15-39 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița CUI 4279790 Județul Dâmbovița 12.953.793,52

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P. Codul de clasificație Denumirea Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă a părților care ies din domeniul public (lei)
112516 parțial 8.19.01 Imobil 15-39 Municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I nr. 64, județul Dâmbovița CF nr. 78164 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița CUI 4279790 C12 = bloc alimentar militari în termen (Sc = 163 mp) 235.187,38
C13 = bucătărie (Sc = 35 mp)
C15 = depozit (Sc = 28 mp)
;
se încarcă...