Guvernul României

Hotărârea nr. 77/2017 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 77.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a construcției aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Nr. de înregistrare al imobilului la M.F.P. Codul de clasificație Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul și CUI Caracteristicile tehnice ale construcțiilor Valoare totală a bunului imobil (lei) Valoarea părții bunului care iese din domeniul public (lei) Valoarea părții bunului care rămâne (lei)
101.061 (parțial) 8.19.01 45-50 Bacău, județul Bacău Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0836 Bacău C.U.I. 4278590 CF 81327 Pavilion 45-50-17 15.573.868,23 71.138,55 15.502.729,68
;
se încarcă...