Ministerul Culturii

Ordinul nr. 3936/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetății cu turnurile de est, de sud și de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăștie, județul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăștie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul nr. 3.847 din 24 octombrie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetății cu turnurile de est, de sud și de vest, strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăștie, județul Hunedoara, ca subcomponentă în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăștie,

în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și b) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulteriore, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se clasează monument istoric Zidul Cetății cu turnurile de est, de sud și de vest în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-03376.01, ca subcomponentă a ansamblului monument istoric Cetatea Orăștie, situat în strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăștie, județul Hunedoara.

(2) Zona de protecție a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul culturii,
Ramona Bogdana Crețu

București, 21 noiembrie 2016.

Nr. 3.936.

ANEXĂ

Zona de protecție a Zidului Cetății cu turnurile de est, de sud și de vest, strada Bălcescu Nicolae, municipiul Orăștie, județul Hunedoara,
Coordonate stereo 70

Nr. crt. Nord (X) Est (y)
1. 359927.59 483548.83
2. 359927.59 483548.83
3. 359949.99 483545.82
4. 359951.41 483557.10
5. 359979.77 483554.81
6. 359991.12 483550.37
7. 360010.47 483546.40
8. 360037.68 483541.66
9. 360039.15 483512.92
10. 360050.02 483509.71
11. 360046.23 483502.84
12. 360061.74 483493.97
13. 360069.29 483489.66
14. 360065.51 483485.49
15. 360051.94 483468.99
16. 360040.29 483455.11
17. 360027.69 483446.72
18. 360018.53 483445.54
19. 359989.95 483447.72
20. 359966.57 483449.49
21. 359952.90 483450.53
22. 359934.93 483454.00
23. 359922.77 483460.78
24. 359891.42 483468.18
25. 359858.38 483474.56
26. 359847.84 483490.82
27. 359844.38 483492.65
28. 359862.58 483528.46
29. 359861.83 483534.05
30. 359860.48 483541.67
31. 359846.64 483537.02
32. 359811.27 483558.49
33. 359809.91 483557.51
34. 359803.33 483561.28
35. 359801.86 483562.10
36. 359816.98 483587.99
37. 359822.74 483592.47
38. 359829.52 483611.15
39. 359834.95 483627.68
40. 359837.81 483628.35
41. 359841.40 483636.90
42. 359865.80 483626.65
43. 359875.12 483625.62
44. 359878.42 483647.86
45. 359899.73 483645.52
46. 359928.22 483639.89
47. 359918.82 483592.35
48. 359933.62 483590.93
49. 359932.27 483580.28
50. 359924.67 483549.32
51. 359927.73 483548.81
;
se încarcă...