Guvernul României

Hotărârea nr. 72/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, ca urmare a schimbării unității de administrare pentru anumite părți din acestea, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 72.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare pentru anumite părți din acesta, în condițiile legii

Nr. MFP Codul de clasificație Denumirea imobilului Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Unitatea de administrare a imobilului la care s-a transmis imobilul Adresa imobilului Caracteristici tehnice ale părții care se transferă Valoarea de inventar actualizată (lei) Nr. MFP pentru partea de imobil care își schimbă unitatea de administrare
37657 (parțial) 8.19.01 45-44 Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timișoara Cod unic de identificare (CUI) 4358096 Ministerul Afacerilor Interne - UM 0805 Timișoara Cod unic de identificare (CUI) 34560827 Județul Timiș Teren în suprafață de 3.037 mp (cotă-parte de 13,598%) CF 443551 765.293,63 Se va atribui de către MFP.
Pavilion 45-44-04 Sc = 1.296 mp Sd = 2.592 mp 2.580.169,93
Pavilion 45-44-13 Sc = 106,53 mp Sd = 106,53 mp 170.503,30
Pavilion 45-44 - depozit combustibil solid Sc = 127 mp; Sd = 127 mp 16.122,60
101501 (parțial) 8.19.01 45-45 Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timișoara Cod unic de identificare (CUI) 4358096 Ministerul Afacerilor Interne - UM 0805 Timișoara Cod unic de identificare (CUI) 34560827 Teren în suprafață de 5.640 mp (cotă-parte de 10,291%) CF 419203 1.421.223,60 Se va atribui de către MFP.
Pavilion 45-45-03 Sc = 329 mp Sd = 329 mp 228.473,90
Pavilion 45-45-05 Sc = 257 mp Sd = 257 mp 100.068,49
Pavilion 45-45-06 Sc = 134 mp Sd = 134 mp 30.624,62
Pavilion 45-45-12 Sc = 144 mp Sd = 144 mp 24.931,64
Pavilion 45-45-22 Sc = 305 mp Sd = 305 mp 98.768,69
;
se încarcă...