Guvernul României

Hotărârea nr. 71/2017 pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Mureș, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Mureș, înscris la poziția cu nr. M.F.P. 147538.

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură a Județului Mureș în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș."

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. -

Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 71.

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 449/2011)

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură a Județului Mureș în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș

Nr. M.F.P. Persoana juridică care administrează imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea imobilului Descrierea tehnică din inventar Valoarea de inventar (lei) Adresa
1 2 3 4 5 6 7
147.532 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură a Județului Mureș CUI 4323055 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș C.U.I. 23143514 Platformă gunoi Construcție beton 454 Municipiul Târgu Mureș, Str. Insulei nr. 2, județul Mureș
147.533 Depozit carburanți Cărămidă acoperită cu țiglă 21
147.534 Depozit zgură Lemn acoperit cu țiglă 10
147.535 Corp de legătură Cărămidă acoperită cu țiglă 239
147.536 Împrejmuire laterală Teren joc, împrejmuire stadion 69.566
147.537 Centrală Construcție beton 23.905
147.539 Panou tub oțel Set compus din 12 buc. 465
147.540 Panou tub oțel Set compus din 8 buc. 218
;
se încarcă...