Guvernul României

Hotărârea nr. 69/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoșani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M.0901 Botoșani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 69.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoșani, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Nr. M.F.P. Codul de clasificație Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul [CUI] Caracteristicile tehnice ale construcțiilor care trec în domeniul privat al statului Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (în lei)
106.885 (parțial) 8.19.01 45-359 Județul Botoșani Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoșani CUI 9067845 C1 45-359-01 Punct conducere tragere Sc = 22,52 mp Sd = 51,29 mp C.F. nr. 52644 49.373,69
61.968 (parțial) 8.19.01 45-109 Județul Botoșani Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoșani CUI 9067845 C9 45-109-09 Spălătorie Sc = 26,01 mp Sd = 26,01 mp C.F. nr. 54576 5.329,55
;
se încarcă...