Guvernul României

Hotărârea nr. 67/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București, ca urmare a finalizării unor investiții, a diferențelor din măsurători cadastrale și a reevaluării

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București, ca urmare a finalizării unor investiții, a diferențelor din măsurători cadastrale și a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 67.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a finalizării unor investiții, a diferențelor din măsurători cadastrale și a reevaluării

Nr. M.F.P. Codul de clasificație Denumirea imobilului Adresa imobilului Unitatea de administrare
(denumire și CUI)
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
104702 8.19.01 62-02 București Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București
(U.M. 0970)
CUI 13495254
2.776.973,84
155218 8.19.01 62-05 București Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București
(U.M. 0970)
CUI 13495254
24.181.190,76
;
se încarcă...