Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ordinul nr. 157/2017 pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

- Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 1.072 din 27 ianuarie 2017,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. I. -

Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 1450 lei, pentru funcții cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător."

2. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 1450 lei, pentru funcții cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 7 februarie 2017.

Nr. 157.

;
se încarcă...