Instituție bugetară

Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Petroșani, anunță Raportul finanțărilor nerambursabile încheiate în cursul anului fiscal 2016, pentru domeniile culte religioase și sport

În vigoare de la 01 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RAPORT ANUAL

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petroșani, județul Hunedoara, telefon +40 254/541.220, fax +40 254/545.903, e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016, având temeiul legal art. 18 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Municipiul Petroșani a organizat pe parcursul anului 2016 o sesiune de selecție de proiecte în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Sesiunea de proiecte a cuprins două secțiuni, și anume Secțiunea Servicii religioase/Culte și Secțiunea Servicii sportive. Pentru servicii sportive, Legea nr. 350 din 02.12.2005 a fost completată cu Ordinul nr. 130 din 28.03.2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale Municipiului București.

Denumirea solicitantului, denumirea proiectului, descrierea activităților cuprinse în fiecare proiect și valoarea finanțării de la bugetul local sunt:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...