CAPITOLUL VIII Alte prevederi în legătură cu drepturile și obligațiile părților - Art. 118. -
← Prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt minimale la negocierea contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităților de învățământ particular acreditate În cazul neîncheierii contractelor colective de muncă la nivelul acestora, prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică și salariaților acestora, drepturile salariale ce li se cuvin fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor
ANEXA Nr. 1 - Contract individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . în registrul general de evidență a salariaților -
Capitolul B: Obiectul contractului →

Capitolul A: Părțile contractului

Angajator - persoana juridică/ . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,

și

salariatul/salariata - domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .,

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:

Acesta este un fragment din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...