CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se acordă:

a) pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educației. Aceste locuri pot fi alocate și sub forma lunilor-bursă;

b) în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice;

c) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcție de interesele externe ale României;

d) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acțiuni de colaborare economică sau comercială;

e) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru cetățenii străini cu rezultate bune la învățătură.

Art. 2. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă se acordă:

a) membrilor corpului diplomatic și membrilor de familie ai corpului diplomatic acreditat în România, în baza unei nominalizări a misiunii diplomatice și a unei recomandări a Ministerului Afacerilor Externe;

b) cetățenilor care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizilor a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului pregătitor de limba română.

Art. 3. -

(1) Locurile de studii prevăzute la art. 1 se alocă pentru programele de studii acreditate, în limba română, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din România.

(2) Lunile-bursă se pot aloca și pentru programe de studii acreditate cu predare într-o limbă de circulație internațională, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din România.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Dispoziții generale
Condiții generale de atribuire a burselor
Organizarea și desfășurarea concursului
Drepturi și obligații
;
se încarcă...