Cumpără forma actualizată
  •  

Condiții generale de atribuire a burselor -
Art. 7. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se alocă cetățenilor din UE și din state terțe, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;

b) nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;

c) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. a) și b) au fost nominalizați, pe canale diplomatice, de partenerii abilitați;

d) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e) au fost nominalizați de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de instituțiile de învățământ superior de stat, după caz;

e) nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;

f) prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute;

g) prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior și durata acestora permit înscrierea în România în domeniul și la nivelul de studii solicitat;

h) au rezultate bune la învățătură, respectiv o medie de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz, cu excepția candidaților pentru locurile prevăzute la art. 1 lit. e), care trebuie să îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la art. 15;

i) nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 5 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 6 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 7 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 8 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 9 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 10 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 11 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 12 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 13 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 14 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 15 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 16 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 17 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
;
se încarcă...