Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și obligații -
Art. 22. -

(1) În vederea menținerii drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e), studenții din anul pregătitor de limba română, precum și cei din programele universitare de licență și master trebuie să obțină, la finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile.

(2) Studenții din programele universitare de licență și master care nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obținut un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, continuă să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c), f), g), h) și alin. (2) lit. c) și d).

(3) Drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu condiția ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depășească durata ciclului academic.

(4) În situația în care studenții din programele universitare de licență și master nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, drepturile stipulate la art. 19 alin. (1) lit. c), e), f) și alin. (2) lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii admiși la studii în baza prezentei metodologii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.

(6) Studenții-doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite pentru cetățenii români, la propunerea și cu acordul senatului universității.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 12 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 13 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 14 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 15 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 16 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 17 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 18 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 19 Drepturi și obligații
Art 20 Drepturi și obligații
Art 21 Drepturi și obligații
Art 22 Drepturi și obligații
Art 23 Drepturi și obligații
Art 24 Drepturi și obligații
Art 25 Drepturi și obligații
Art 26 Drepturi și obligații
;
se încarcă...