Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și obligații -
Art. 20. -

Facilitățile prevăzute la art. 19 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:

a) pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia;

b) pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se mențin și pe perioada vacanței de vară;

c) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și pentru medicii rezidenți, pe toată durata anului calendaristic;

d) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă;

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu durata de cel puțin 1 an.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 10 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 11 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 12 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 13 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 14 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 15 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 16 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 17 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 18 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 19 Drepturi și obligații
Art 20 Drepturi și obligații
Art 21 Drepturi și obligații
Art 22 Drepturi și obligații
Art 23 Drepturi și obligații
Art 24 Drepturi și obligații
Art 25 Drepturi și obligații
Art 26 Drepturi și obligații
;
se încarcă...