Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și obligații -
Art. 19. -

(1) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 1 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română;

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master, doctorat, respectiv în învățământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;

g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale.

(2) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 9 Condiții generale de atribuire a burselor
Art 10 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 11 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)
Art 12 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 13 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 14 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 15 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 16 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 17 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 18 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)
Art 19 Drepturi și obligații
Art 20 Drepturi și obligații
Art 21 Drepturi și obligații
Art 22 Drepturi și obligații
Art 23 Drepturi și obligații
Art 24 Drepturi și obligații
Art 25 Drepturi și obligații
Art 26 Drepturi și obligații
;
se încarcă...