Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 8/2017 privind aprobarea organizării și convocării Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 6, 7, 9, 10 și art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, cu modificările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 23 februarie 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă organizarea și convocarea Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017, ora 9,30, în București, aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, la Palatul Patriarhiei.

Art. 2. -

Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România (Cameră) prevăzută la art. 1 a următoarelor puncte:

1. Prezentarea și dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016;

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016;

c) raportul Comisiei de auditori statutari ai Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2016;

d) execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016;

e) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017.

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016;

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016;

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016;

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017;

7. Consultarea, dezbaterea și aprobarea organizării până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2017 a Conferinței pentru alegerea președintelui Camerei, a membrilor Consiliului Camerei și a membrilor comisiilor Camerei, stabilite conform legislației în vigoare.

8. Diverse.

Art. 3. -

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința ordinară a Camerei convocată conform art. 1 se aprobă a doua convocare a Conferinței ordinare a Camerei la data de 1 aprilie 2017, ora 10,00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Art. 4. -

Aparatul executiv al Camerei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Gabriel Radu

București, 23 februarie 2017.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...