Guvernul României

Hotărârea nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 1996 până la 26 noiembrie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1491/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren, constituită pe lângă MInisterul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prezentat în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 6 iunie 1996.

Nr. 438.

ANEXĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Comisiei centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva
efectelor seismice și alunecărilor de teren

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...