Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 336.549 din 9 februarie 2017 al Serviciului extensie, consultanță, cercetare, inovare, formare profesională,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 24 februarie 2017.

Nr. 43.

ANEXĂ Modificări (1)

STRUCTURA
prestărilor de servicii specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și cuantumul tarifelor

Nr. crt. Servicii UM Tarif Observații
1. Multiplicare materiale informative pe suport hârtie sau pe suport magnetic lei/pagina suport hârtie; lei/suport magnetic 1 10
2. Elaborare proiecte de investiții pentru accesarea fondurilor europene prin PNDR 2014-2020 % din valoarea proiectului 3-6 în funcție de complexitatea proiectului și prețurile practicate în anul 2016
3. Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2014-2020 și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1` % din valoarea proiectului 3
4. Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale din PNDR 2014- 2020 și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1 % din valoarea proiectului 2-3 în funcție de valoarea proiectului și prețurile practicate în anul 2016
5. Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2014-2020 și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 2 lei/proiect 1.000
6. Întocmire dosare plăți pentru proiecte finanțate prin Măsura 141 - Sprijin pentru fermele agricole de semisubzistență, tranșele 3, 4 și 5 lei/documentație 150
7. Întocmire dosare plăți pentru proiecte finanțate prin Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2007-2013, tranșa 2 lei/documentație 400-800 în funcție de complexitatea proiectului și prețurile practicate în anul 2016
8. Întocmire dosare plăți pentru proiecte finanțate prin sM 6.1, 6.2 și 6.3 din PNDR 2014-2020, tranșa 2 lei/documentație 400
9. Modificare plan afaceri la proiectele finanțate prin M 112, 141 din PNDR 2007-2013 și la proiectele finanțate prin sM 6.1, 6.2, 6.3 din PNDR 2014-2020 lei/documentație 150
10. Elaborare acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu AFIR lei/documentație 100
11. Elaborare proiecte tehnice pentru înființare plantații pomicole, arbuști fructiferi, sere, solare, alte tipuri de exploatații lei/documentație 500
12. Elaborare plan de afaceri, tehnologii, devize tehnologice pentru exploatații agricole lei/oră 20
13. Elaborare proiecte de amenajamente pastorale lei/ha 10-20 în funcție de distanță, suprafața și orografia terenului și prețurile practicate în anul 2016
14. Cursuri de inițiere lei/cursant 220
15. Cursuri de calificare de 360 de ore lei/cursant 400
16. Cursuri de calificare de 720 de ore lei/cursant 700
17. Cursuri de instruire (scurtă durată - 40 de ore) lei/cursant 150
18. Eliberare certificate de calificare lei 20
19. Eliberare adeverințe cursuri de calificare lei 5
20. Eliberare duplicat certificat de calificare lei 50
21. Eliberare carnet de tractorist lei 80

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...