Guvernul României

Hotărârea nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017 până la 07 martie 2018, fiind înlocuit prin Hotărâre 67/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (2) și art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă obiectivele etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 și a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Fondurile pentru finanțarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la cap. 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alin. 55.01.05 "Programul de realizare a sistemului național antigrindină".

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 70.

ANEXĂ Modificări (1)

OBIECTIVELE
etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

I. Credite de angajament - 100.000 mii lei

II. Credite bugetare - 21.078 mii lei

Nr. crt. Denumirea obiectivului - mii lei -
I. Credite de angajament II. Credite bugetare
1. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilității combaterii căderilor de grindină, coordonarea integrată a siguranței spațiului aerian și extinderea domeniilor de activitate pentru intervenții active în atmosferă și aplicații în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova și a Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași cu grupurile de combatere din structură" 9.000 4.470
2. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea 10.000 2.126
3. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureș 16.190 0
4. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiș 24.410 6.628
5. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilității de combatere a căderilor de grindină a Unității-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova" 5.000 144
6. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia" 33.500 6.810
7. Studii de fezabilitate pentru realizarea Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureș 400 400
8. Studiu privind concepția de elaborare și/sau achiziție implementare a tehnologiei de creștere/uniformizare a precipitațiilor 500 500
9. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru creșterea/uniformizarea precipitațiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul și nord-estul României 600 0
10. Studii privind concepția de sistem și strategii de dezvoltare a sistemului și a unităților din structură 400 0
TOTAL GENERAL 100.000 21.078

NOTĂ:

Defalcarea activităților și fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislației în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...