Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unitățile de învățământ superior/universitar, din învățământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unitățile de învățământ special, din unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar și din unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare nu beneficiază de majorări salariale similare așa cum a primit personalul didactic și didactic auxiliar din aceste unități,

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, prin care unor categorii de personal din cadrul aceleiași instituții/unități de învățământ li s-au modificat drepturile salariale,

luând în considerare că există riscul real al generării de inechități între categoriile de personal din cadrul aceleași instituții/unități de învățământ,

ținând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 se face în perioada 5-15 martie 2017 și afectează un număr aproximativ de 53.000 de persoane, constituie situație de urgență asigurarea plății salariilor pentru personalul din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat.

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ superior/universitar, din învățământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unitățile de învățământ special, din unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar și din unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

7. Funcții auxiliare comune specifice învățământului*)

*) Funcțiile care nu se regăsesc în prezentul tabel se asimilează din punctul de vedere al salarizării cu funcția de muncitor calificat, nr. crt. 1.

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1. Muncitor calificat M; G 1490 1602 1682 1766 1854 1947
2. Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă M; G 1470 1580 1659 1742 1829 1921
3. Muncitor necalificat M; G 1450 1559 1637 1719 1804 1895

Art. 2. -

În situația în care salariul de bază stabilit potrivit art. 1 este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul își păstrează aceeași funcție, nivel de studii și gradație, după caz.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, alineatul (5) al articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 februarie 2017.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...