Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2017 până la 08 februarie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 3047/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare Adresa nr. 553 din 16 februarie 2017 a Consiliului pentru finanțarea învățământului superior, înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr. 26.488 din 17 februarie 2017,

în temeiul art. 193, 197, 216, 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.

Art. 3. -

Consiliul național pentru finanțarea învățământului superior își asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei și notifică Ministerului Educației Naționale eventualele neconcordanțe sesizate.

Art. 4. -

Ministerul Educației Naționale și Consiliul național pentru finanțarea învățământului superior notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind orice neconcordanțe sesizate în datele raportate.

Art. 5. -

În anul 2017, Ministerul Educației Naționale analizează și aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, astfel încât instituțiilor de învățământ superior de stat să le fie repartizate sume care să asigure funcționarea în condiții normale a acestora.

Art. 6. -

Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației Naționale, Consiliul național pentru finanțarea învățământului superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 20 februarie 2017.

Nr. 3.279.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...