Guvernul României

Hotărârea nr. 594/1996 cu privire la nivelul salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 1996 până la 25 februarie 1997, fiind înlocuit prin Hotărâre 27/1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 august 1996, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 97.000 lei lunar pentru un program complet de 170 de ore în medie pe lună, ceea ce reprezintă 570,60 lei/oră.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor majora salariile de bază individuale numai pentru salariații cărora li s-a stabilit un nivel al salariului de bază de până la 97.000 lei lunar brut.

(3) Nivelul salariului de bază minim brut pe țară, care se garantează în plată potrivit prevederilor Legii nr. 68/1993, este cel prevăzut la alin. (1).

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri nu constituie temei legal pentru majorarea salariilor de bază individuale ale personalului încadrat, potrivit grilelor de salarizare, peste nivelul de 97.000 lei lunar brut.

Art. 3. -

Pentru persoanele beneficiare de ajutor de șomaj, alocație de sprijin sau ajutor de integrare profesională, aflate în plată la data de 31 iulie 1996 inclusiv, cuantumul drepturilor respective se va recalcula în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1991, republicată, în funcție de salariul de bază minim brut pe țară de 97.000 lei.

Art. 4. -

Ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară, Ministerul Finanțelor va modifica*), potrivit prevederilor art 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, Calculatorul nr. 2 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 96.301-116.990 lei, la locul permanent de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996.

*) A se vedea Calculatorul nr. 2.

p. PRIM-MINISTRU
FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanțelor

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

București, 22 iulie 1996.

Nr. 594.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...