Guvernul României

Hotărârea nr. 49/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință" se modifică și se completează după cum urmează:

a) Pozițiile 224, 227 și 232 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"224. Combinații (Beclometasonum + Formoterolum) R03AK08
. . .
227. Combinații (Indacaterolum + Glicopironium)** R03AL04
. . .
232. Ingenoli Mebutas** D06BX02"

b) După poziția 234 se introduc două noi poziții, pozițiile 235 și 236, cu următorul cuprins:

"235. Formoterolum** R03AC13
236. Combinații (Tiotropium+Olodaterolum)** R03AL06"

2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință" se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D", poziția 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"13. Tenofovirum disoproxil**1 J05AF07"

b) La punctul G29 "Boala Gaucher", după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:

"3. Velaglucerase alfa**1 A16AB10"

c) La punctul G31e "Artrita juvenilă", după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:

"5. Golimumab**1 L04AB06"

3. La sublista C,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C2,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc" se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul "P1: Programul național de boli transmisibile", subpunctul "A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere. Medicație specifică antiretrovirală", poziția 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"15. Tenofovirum disoproxil**1 J05AF07"

b) La punctul "P3: Programul național de oncologie", pozițiile 8, 18, 25, 26 și 67 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"8. Temozolomidum L01AX03
. . .
18. Gemcitabinum L01BC05
. . .
25. Paclitaxelum L01CD01
26. Docetaxelum L01CD02
. . .
67. Filgrastimum (G-CSF) L03AA02"

c) La punctul "P3: Programul național de oncologie", după poziția 104 se introduc patru noi poziții, pozițiile 105-108, cu următorul cuprins:

"105. Obinutuzumab**1 L01XC15
106. Gefitinibum** L01XE02
107. Enzalutamidum**Ω L02BB04
108. Ponatinibum**1 L01XE24"

d) La punctul "P5: Programul național de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziția 38 se introduce o nouă poziție, poziția 39, cu următorul cuprins:

"39. Combinații (Vildagliptinum + Metforminum)** A10BD08"

e) La punctul "P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subpunctul "P6.17: Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați", după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

"2. Eltrombopag** B02BX05"

f) La punctul "P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subpunctul "P6.20", după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

"2. Nintedanibum**1 L01XE31"

g) La punctul "P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", după subpunctul "P6.20" se introduc două noi subpuncte, subpunctele "P6.21: Distrofia musculară Duchenne" și "P6.22: Angioedem ereditar", cu următorul cuprins:

"

P6.21 Distrofia musculară Duchenne

1. Ataluren**1 M09AX03

P6.22 Angioedem ereditar

1. Icatibantum**1 B06AC02"

4. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință", poziția 124 se modifică și va avea următorul cuprins:

"124. Combinații (Betamethasonum + Tetryzolinum) R01ADN1"

Art. II. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul finanțelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat

București, 9 februarie 2017.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...