Guvernul României

Hotărârea nr. 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1)

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Finanțelor și Departamentul pentru Administrație Publică Locală, precum și prefecții și autoritățile administrației publice locale vor asigura îndeplinirea măsurilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 112/1995 și a prezentelor norme metodologice.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul justiției,
Gavril Iosif Chiuzbaian
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 17 ianuarie 1996.

Nr. 20.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației
juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute
în proprietatea statului
Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...