Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3150/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 31 ianuarie 2017.

Nr. 3.150.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.004/2017)

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017

13 martie 2017 Limba și literatura română - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) a) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba și literatura română
14 martie 2017 Limba și literatura maternă - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) b) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
16 martie 2017 Matematică - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E) c) (bacalaureat) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului
17 martie 2017 Simularea probei E) d) (bacalaureat) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
31 martie 2017 Afișarea rezultatelor

;
se încarcă...