ANEXA Nr. 2 -
← Nr data
ANEXA Nr. 3 -
Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate (Model) →

DECLARAȚIE
(Model)

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . . cont bancar deschis la . . . . . . . . . . reprezentată de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;

b) persoana fizică . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deținătoare a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cont bancar . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . , declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ înființarea culturii și începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.

Declar că suprafața cultivată cu tomate în spații protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017.

Declar că înființez cultura de tomate în spații protejate în suprafață de . . . . . . . . . . mp, pe raza localității . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . ., și marchez suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul . . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, înființarea culturii și începutul rodirii.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura solicitant
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...