Guvernul României

Hotărârea nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și al punctului 11 din articolul unic al Legii nr. 250/2016,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, prevăzute în anexa nr. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, se majorează în medie cu 15%.

(2) Salariile de bază majorate conform alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 27 ianuarie 2017.

Nr. 38.

ANEXĂ Reviste (1)

A. Învățământ preuniversitar

a1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Inspector școlar general*) S 5.964 6.100
2 Inspector școlar general adjunct*) S 5.608 5.735
3 Director casa corpului didactic*) S 5.608 5.735
4 Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4.722 4.803
5 Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4.385 4.496
6 Inspector școlar*) S 5.069 4.980

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Categoriile de diferențiate pe gradul I și II a unității angajatoare sunt prevăzute la litera D.

a2. Salariile de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ Salarii de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3.948
S 35-40 ani 3.779
S 30-35 ani 3.613
S 25-30 ani 3.497
S 22-25 ani 3.365
S 18-22 ani 3.159 3.250
S 14-18 ani 2.953 3.040 3.128
S 10-14 ani 2.848 2.931 3.015
S 6-10 ani 2.508 2.609 2.684 2.759
S 1-6 ani 2.242 2.358 2.454 2.552 2.625 2.698
2 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 3.324
S 35-40 ani 3.208
S 30-35 ani 3.087
S 25-30 ani 2.997
S 22-25 ani 2.871
S 18-22 ani 2.700 2.776
S 14-18 ani 2.539 2.612 2.685
S 10-14 ani 2.513 2.585 2.657
S 6-10 ani 2.389 2.484 2.554 2.626
S 1-6 ani 2.149 2.259 2.350 2.443 2.512 2.582
3 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 3.179
S 35-40 ani 3.064
S 30-35 ani 2.948
S 25-30 ani 2.825
S 22-25 ani 2.756
S 18-22 ani 2.560 2.631
S 14-18 ani 2.415 2.484 2.552
S 10-14 ani 2.391 2.459 2.527
S 6-10 ani 2.282 2.372 2.438 2.506
S 1-6 ani 2.055 2.159 2.245 2.333 2.398 2.465
4 Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 2.045 2.149 2.234 2.322 2.387 2.453
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 3.319
SSD 35-40 ani 3.167
SSD 30-35 ani 3.037
SSD 25-30 ani 2.928
SSD 22-25 ani 2.782
SSD 18-22 ani 2.613 2.689
SSD 14-18 ani 2.467 2.539 2.612
SSD 10-14 ani 2.394 2.464 2.534
SSD 6-10 ani 2.174 2.261 2.326 2.391
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 3.092
SSD 35-40 ani 2.982
SSD 30-35 ani 2.862
SSD 25-30 ani 2.743
SSD 22-25 ani 2.633
SSD 18-22 ani 2.451 2.520
SSD 14-18 ani 2.314 2.381 2.448
SSD 10-14 ani 2.261 2.326 2.391
SSD 6-10 ani 2.162 2.248 2.313 2.377
SSD 1-6 ani 1.943 2.043 2.126 2.211 2.274 2.337
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2.831
SSD 35-40 ani 2.686
SSD 30-35 ani 2.624
SSD 25-30 ani 2.504
SSD 22-25 ani 2.454
SSD 18-22 ani 2.347 2.413
SSD 14-18 ani 2.252 2.316 2.381
SSD 10-14 ani 2.228 2.292 2.356
SSD 6-10 ani 2.132 2.216 2.279 2.344
SSD 1-6 ani 1.932 2.031 2.114 2.198 2.260 2.324
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1.915 2.014 2.095 2.179 2.241 2.303
9 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3.280
S 35-40 ani 3.132
S 30-35 ani 2.996
S 25-30 ani 2.891
S 22-25 ani 2.743
S 18-22 ani 2.578 2.652
S 14-18 ani 2.430 2.501 2.573
S 10-14 ani 2.347 2.415 2.483
S 6-10 ani 2.145 2.231 2.295 2.359
10 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2.954
S 35-40 ani 2.848
S 30-35 ani 2.727
S 25-30 ani 2.622
S 22-25 ani 2.512
S 18-22 ani 2.382 2.450
S 14-18 ani 2.242 2.306 2.371
S 10-14 ani 2.223 2.287 2.351
S 6-10 ani 2.118 2.201 2.264 2.328
S 1-6 ani 1.919 2.018 2.100 2.183 2.245 2.308
11 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2.782
S 35-40 ani 2.660
S 30-35 ani 2.542
S 25-30 ani 2.459
S 22-25 ani 2.421
S 18-22 ani 2.282 2.347
S 14-18 ani 2.185 2.247 2.310
S 10-14 ani 2.158 2.219 2.281
S 6-10 ani 2.038 2.119 2.178 2.238
S 1-6 ani 1.849 1.944 2.021 2.102 2.160 2.220
12 Institutor studii superioare lungă durată debutant S până la 1 an 1.826 1.919 1.996 2.075 2.133 2.192
13 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 3.207
SSD 35-40 ani 3.057
SSD 30-35 ani 2.951
SSD 25-30 ani 2.816
SSD 22-25 ani 2.681
SSD 18-22 ani 2.506 2.578
SSD 14-18 ani 2.344 2.412 2.480
SSD 10-14 ani 2.290 2.356 2.422
SSD 6-10 ani 2.056 2.138 2.199 2.260
14 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2.863
SSD 35-40 ani 2.760
SSD 30-35 ani 2.622
SSD 25-30 ani 2.531
SSD 22-25 ani 2.421
SSD 18-22 ani 2.294 2.359
SSD 14-18 ani 2.158 2.220 2.282
SSD 10-14 ani 2.138 2.199 2.260
SSD 6-10 ani 2.034 2.114 2.174 2.235
SSD 1-6 ani 1.845 1.940 2.017 2.097 2.156 2.216
15 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2.706
SSD 35-40 ani 2.633
SSD 30-35 ani 2.491
SSD 25-30 ani 2.398
SSD 22-25 ani 2.375
SSD 18-22 ani 2.238 2.301
SSD 14-18 ani 2.138 2.199 2.260
SSD 10-14 ani 2.119 2.180 2.240
SSD 6-10 ani 2.004 2.083 2.142 2.200
SSD 1-6 ani 1.819 1.912 1.988 2.066 2.124 2.182
16 Institutor studii superioare scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1.789 1.880 1.955 2.032 2.089 2.146
17 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 3.157
M 35-40 ani 3.045
M 30-35 ani 2.924
M 25-30 ani 2.786
M 22-25 ani 2.658
M 18-22 ani 2.417 2.485
M 14-18 ani 2.287 2.353 2.420
M 10-14 ani 2.206 2.270 2.333
M 6-10 ani 2.062 2.144 2.204 2.265
18 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2.775
M 35-40 ani 2.646
M 30-35 ani 2.541
M 25-30 ani 2.454
M 22-25 ani 2.353
M 18-22 ani 2.258 2.322
M 14-18 ani 2.171 2.232 2.295
M 10-14 ani 2.155 2.216 2.278
M 6-10 ani 2.054 2136 2.196 2.257
M 1-6 ani 1.849 1.943 2.021 2.101 2.160 2.220
19 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2.627
M 35-40 ani 2.524
M 30-35 ani 2.406
M 25-30 ani 2.330
M 22-25 ani 2.303
M 18-22 ani 2.201 2.262
M 14-18 ani 2.104 2.163 2.223
M 10-14 ani 2.088 2.147 2.206
M 6-10 ani 1.982 2.060 2.119 2.176
M 1-6 ani 1.799 1.891 1.966 2.043 2.101 2.158
20 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1.778 1.868 1.942 2.018 2.075 2.131
21 Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 2.143
M 35-40 ani 2.124
M 30-35 ani 2.107
M 25-30 ani 2.088
M 22-25 ani 2.077
M 18-22 ani 2.007 2.063
M 14-18 ani 1.940 1.995 2.050
M 10-14 ani 1.922 1.977 2.032
M 6-10 ani 1.833 1.907 1.961 2.015
M 1-6 ani 1.663 1.749 1.820 1.893 1.946 1.999
M până la 1 an 1.658 1.738 1.808 1.881 1.933 1.987

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

B. Învățământ superior/universitar

b1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul superior/ universitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Rector*) S 8.402 9.505
2 Prorector*) S 7.486 8.486
3 Decan*) S 6.799 7.928
4 Prodecan*) S 6.228 7.484
5 Director de departament*) S 6.328 7.584
6 Director general administrativ al universității*) S 6.799 7.928
7 Director general adjunct administrativ al universității**) S 5.942 6.615

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se utilizează numai in instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.

b.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice din învățământul superior/universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ/ cercetare Salarii de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Profesor universitar/cercetător științific I S peste 40 ani 7.401
S 35-40 ani 6.921
S 30-35 ani 6.470
S 25-30 ani 6.049
S 20-25 ani 5.730
S 15-20 ani 5.299 5.419
S 10-15 ani 4.858 4.967 5.079
S 6-10 ani 3.672 3.831 3.998 4.085 4.175
2 Conferențiar universitar/cercetător științific II S peste 40 ani 5.073
S 35-40 ani 4.994
S 30-35 ani 4.749
S 25-30 ani 4.626
S 20-25 ani 4.423
S 15-20 ani 4.173 4.259
S 10-15 ani 3.827 3.905 3.984
S 6-10 ani 3.355 3.486 3.555 3.626
S 3-6 ani 3.195 3.319 3.449 3.517 3.587
3 Șef lucrări (lector universitar)/cercetător științific III S 35-40 ani 3.792
S 30-35 ani 3.657
S 25-30 ani 3.463
S 20-25 ani 3.404
S 15-20 ani 3.282 3.352
S 10-15 ani 3.163 3.230 3.298
S 6-10 ani 3.020 3.146 3.212 3.280
S 3-6 ani 2.871 2.990 3.115 3.180 3.247
4 Asistent universitar/cercetător științific S 35-40 ani 3.115
S 30-35 ani 3.099
S 25-30 ani 3.083
S 20-25 ani 3.067
S 15-20 ani 2.985 3.050
S 10-15 ani 2.909 2.972 3.036
S 6-10 ani 2.686 2.800 2.860 2.922
S 3-6 ani 2.549 2.656 2.769 2.828 2.889
S până la 3 ani 2.378 2.526 2.632 2.744 2.803 2.863

*) Funcțiile se ocupă potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

C. Funcții didactice auxiliare din învățământul superior/universitar și preuniversitar

c1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
Învățământ superior/universitar*)
1 Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) S 6.947
2 Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) S 6.092
3 Secretar-șef al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) S 6.297
4 Secretar-șef al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) S 5.014
5 Secretar-șef facultate*) S 3.636 3.955
6 Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 4.047 4.557
7 Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 3.527 3.650
Învățământ preuniversitar**)
1 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3.850 4.000
2 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3.550 3.650
3 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2.850 2.950
4 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2.650 2.750

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități din învățământul preuniversitar de stat și nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct sunt prevăzute la lit. D

c.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei - Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1 Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic grad I S 2.425 2.565 2.681 2.799 2.887 2.976
grad II S 2.024 2.139 2.234 2.331 2.403 2.475
grad III S 1.905 2.013 2.102 2.193 2.260 2.327
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
2 Informatician gradul I A S 2.458 2.600 2.717 2.837 2.926 3.017
grad I S 2.344 2.478 2.589 2.703 2.788 2.875
grad II S 2.245 2.373 2.479 2.587 2.669 2.751
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
3 Secretar instituție/unitate de învățământ grad I S 2.391 2.528 2.642 2.759 2.845 2.933
grad II S 2.290 2.421 2.530 2.641 2.724 2.807
grad III S 1.824 1.926 2.011 2.097 2.161 2.226
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
4 Pedagog școlar, laborant; grad IA S 2.142 2.264 2.365 2.469 2.545 2.623
grad I S 1.951 2.061 2.152 2.245 2.314 2.384
grad II S 1.791 1.891 1.974 2.059 2.122 2.185
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
5 Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară grad I S 1.763 1.862 1.943 2.026 2.088 2.150
grad II S 1.637 1.729 1.803 1.880 1.936 1.993
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
6 Administrator patrimoniu grad I S 2.425 2.565 2.680 2.799 2.887 2.975
grad II S 1.980 2.092 2.185 2.279 2.350 2.421
grad III S 1.841 1.944 2.029 2.117 2.181 2.247
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
7 Administrator financiar, economist, referent grad I SSD 1.935 2.044 2.134 2.226 2.295 2.364
grad II SSD 1.813 1.914 1.998 2.084 2.148 2.212
grad III SSD 1.633 1.723 1.797 1.874 1.930 1.988
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
8 Informatician gradul I SSD 2.014 2.128 2.222 2.319 2.391 2.463
gradul II SSD 1.842 1.945 2.030 2.117 2.182 2.248
gradul III SSD 1.662 1.754 1.830 1.908 1.966 2.024
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
9 Secretar instituție/unitate de învățământ grad I SSD 2.069 2.186 2.283 2.382 2.457 2.531
grad II SSD 1.870 1.975 2.061 2.150 2.217 2.284
grad III SSD 1.690 1.783 1.861 1.940 1.999 2.059
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
10 Pedagog școlar, laborant grad I SSD 1.894 2.000 2.088 2.178 2.245 2.313
grad II SSD 1.777 1.876 1.958 2.042 2.105 2.168
grad III SSD 1.605 1.693 1.766 1.841 1.896 1.952
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară grad I SSD 1.639 1.729 1.804 1.881 1.937 1.995
grad II SSD 1.564 1.650 1.721 1.794 1.847 1.901
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
12 Administrator patrimoniu grad I SSD 1.706 1.800 1.877 1.956 2.014 2.074
grad II SSD 1.611 1.700 1.773 1.848 1.904 1.960
grad III SSD 1.559 1.645 1.716 1.788 1.841 1.895
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
13 Administrator financiar, referent și contabil treapta I M 1.686 1.780 1.857 1.936 1.994 2.054
treapta II M 1.602 1.690 1.763 1.838 1.893 1.950
treapta III M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
14 Informatician treapta I A PL/M 1.802 1.902 1.985 2.070 2.134 2.198
treapta I PL/M 1.681 1.774 1.851 1.930 1.988 2.047
treapta II PL/M 1.546 1.631 1.700 1.772 1.825 1.879
treapta III PL/M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant PL/M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
15 Secretar instituție/unitate de învățământ treapta IA M 1.802 1.902 1.985 2.070 2.134 2.198
treapta I M 1.681 1.774 1.851 1.930 1.988 2.047
treapta II M 1.546 1.631 1.700 1.772 1.825 1.879
treapta III M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
16 Pedagog școlar treapta IA M 1.541 1.626 1.696 1.767 1.820 1.873
treapta I M 1.539 1.623 1.693 1.764 1.817 1.870
treapta II M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară treapta I A M 1.541 1.626 1.696 1.767 1.820 1.873
treapta I M 1.539 1.623 1.693 1.764 1.817 1.870
treapta II M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
18 Corepetitor treapta I M 1.539 1.623 1.693 1.764 1.817 1.870
treapta II M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
19 Șef atelier-școală, administrator patrimoniu treapta I M 1.686 1.780 1.857 1.936 1.994 2.054
treapta II M 1.602 1.690 1.763 1.838 1.893 1.950
treapta III M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
20 Laborant treapta I PL/M 1.555 1.640 1.710 1.783 1.836 1.890
treapta II PL/M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant PL/M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
21 Instructor, model treapta I M 1.539 1.623 1.693 1.764 1.817 1.870
treapta II M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
22 Mediator școlar treapta I M/G 1.531 1.615 1.684 1.755 1.808 1.861
treapta II M/G 1.526 1.610 1.679 1.749 1.802 1.854
debutant M/G 1.521 1.573 1.610 1.648 1.669 1.690
23 Îngrijitor grupa înv. preșcolar M/G 1.521 1.573 1.610 1.648 1.669 1.690
debutant M/G 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
24 Supraveghetor noapte I G 1.521 1.573 1.610 1.648 1.669 1.690
II G 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
25 Bibliotecar, documentarist, redactor grad IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare*) S 2.407 2.539 2.648 2.760 2.844 2.928
grad I S 2.287 2.418 2.526 2.637 2.719 2.803
grad II S 2.208 2.334 2.437 2.544 2.624 2.705
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
26 Bibliotecar, documentarist, redactor grad I SSD 2.013 2.126 2.220 2.317 2.389 2.461
grad II SSD 1.827 1.929 2.014 2.100 2.165 2.230
grad III SSD 1.632 1.721 1.796 1.872 1.929 1.986
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
27 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1.755 1.852 1.933 2.016 2.078 2.140
treapta I PL/M 1.618 1.707 1.781 1.856 1.913 1.969
treapta II PL/M 1.554 1.639 1.709 1.781 1.835 1.889
debutant PL/M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
28 Mânuitor carte M/G 1.516 1.599 1.668 1.738 1.790 1.842
29 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2.677 2.833 2.961 3.094 3.191 3.290
grad I S 2.478 2.621 2.739 2.860 2.951 3.042
grad II S 2.219 2.345 2.450 2.558 2.638 2.718
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
30 Analist (programator) ajutor; IA M 1.798 1.898 1.981 2.066 2.130 2.194
treapta I M 1.657 1.748 1.824 1.901 1.959 2.018
treapta II M 1.526 1.609 1.678 1.749 1.801 1.854
debutant M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
31 Operator, controlor date; I M 1.681 1.774 1.850 1.929 1.988 2.048
treapta II M 1.618 1.707 1.781 1.856 1.913 1.969
treapta III M 1.554 1.639 1.709 1.781 1.835 1.889
debutant M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
32 Inginer gradul IA S 2.192 2.316 2.420 2.526 2.605 2.685
Inginer grad I S 2.069 2.186 2.283 2.383 2.457 2.532
Inginer grad II S 1.914 2.021 2.110 2.201 2.269 2.338
Inginer grad debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
33 Subinginer gradul I SSD 1.914 2.021 2.110 2.201 2.269 2.338
grad II SSD 1.786 1.885 1.967 2.052 2.115 2.179
grad III SSD 1.617 1.706 1.780 1.855 1.911 1.968
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2.567 2.715 2.838 2.964 3.058 3.153
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2.265 2.394 2.501 2.611 2.693 2.776
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.922 2.030 2.119 2.211 2.279 2.349
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
35 Inginer agronom, zootehnist , pedolog grad I S 2.140 2.261 2.362 2.465 2.542 2.620
grad II S 1.899 2.005 2.094 2.184 2.252 2.320
grad III S 1.868 1.972 2.059 2.147 2.214 2.281
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
36 Psiholog, sociolog principal S 2.330 2.463 2.574 2.687 2.772 2.857
Psiholog, sociolog S 2.097 2.216 2.314 2.416 2.491 2.567
Psiholog, sociolog debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
37 Asistent de cercetare științifică S 1.648 1.740 1.816 1.893 1.949 2.007
Asistent de cercetare științifică stagiar S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
38 Asistent treapta I M 1.524 1.607 1.676 1.746 1.799 1.851
treapta II M 1.519 1.602 1.670 1.741 1.793 1.845
Asistent stagiar M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
39 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic grad I S 2.821 2.985 3.121 3.260 3.364 3.470
grad II S 2.599 2.749 2.873 3.001 3.096 3.193
grad III S 2.431 2.570 2.686 2.805 2.893 2.983
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
40 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet grad I S 2.544 2.691 2.813 2.937 3.031 3.125
grad II S 2.418 2.556 2.671 2.790 2.878 2.967
grad III S 2.156 2.279 2.380 2.484 2.562 2.641
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
41 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; grad I S 2.641 2.793 2.920 3.050 3.147 3.245
grad II S 2.236 2.364 2.469 2.578 2.658 2.741
grad III S 1.930 2.039 2.128 2.221 2.289 2.359
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
42 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 1.562 1.647 1.718 1.790 1.844 1.899
II 1.544 1.628 1.698 1.769 1.823 1.876
III 1.529 1.612 1.681 1.752 1.805 1.858
debutant 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
43 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine grad I S 2.285 2.416 2.524 2.635 2.718 2.802
grad II S 1.983 2.095 2.187 2.282 2.353 2.424
grad III S 1.868 1.972 2.059 2.147 2.214 2.281
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
44 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1.755 1.852 1.933 2.016 2.078 2.140
II 1.618 1.707 1.781 1.856 1.913 1.969
III 1.536 1.620 1.689 1.760 1.813 1.867
debutant 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
45 Regizor scenă (culise) treapta I M 1.755 1.852 1.933 2.016 2.078 2.140
treapta II M 1.618 1.707 1.781 1.856 1.913 1.969
treapta III M 1.536 1.620 1.689 1.760 1.813 1.867
debutant M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
46 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic grad I S 2.285 2.416 2.524 2.635 2.718 2.802
grad II S 2.028 2.142 2.237 2.334 2.407 2.480
grad III S 1.988 2.079 2.170 2.264 2.334 2.405
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
47 Secretar de redacție, tehnoredactor treapta IA M 1.755 1.852 1.933 2.016 2.078 2.140
treapta I M 1.618 1.707 1.781 1.856 1.913 1.969
treapta II M 1.536 1.620 1.689 1.760 1.813 1.867
debutant M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
48 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf grad IA S 2.567 2.715 2.838 2.964 3.058 3.153
grad I S 2.052 2.168 2.264 2.362 2.436 2.510
grad II S 1.882 1.987 2.074 2.164 2.231 2.298
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
49 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf grad I SSD 1.914 2.021 2.110 2.201 2.269 2.338
grad II SSD 1.786 1.885 1.967 2.052 2.115 2.179
grad III SSD 1.617 1.706 1.780 1.855 1.911 1.968
debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
50 Conservator, restaurator, custode sala treapta I M 1.682 1.775 1.851 1.930 1.989 2.049
treapta II M 1.559 1.644 1.715 1.787 1.841 1.896
treapta III M 1.536 1.620 1.689 1.760 1.813 1.867
debutant M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
51 Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1.847 1.950 2.036 2.123 2.189 2.255
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1.671 1.764 1.841 1.919 1.976 2.035
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1.639 1.730 1.805 1.882 1.938 1.995
Asistent social debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
52 Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1.626 1.716 1.790 1.866 1.922 1.980
Asistent social gradul II - (asistent social ) SSD 1.560 1.646 1.717 1.789 1.842 1.896
Asistent social debutant SSD 1.554 1.608 1.646 1.687 1.708 1.730
53 Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1.593 1.680 1.753 1.827 1.882 1.938
Asistent social gradul II - (asistent social ) PL/M 1.551 1.636 1.705 1.778 1.831 1.885
Asistent social debutant PL/M 1.516 1.567 1.604 1.643 1.663 1.683
54 Antrenor maestru (categoria I) 2.377 2.513 2.626 2.742 2.829 2.916
Antrenor senior (categoria a II-a) 2.031 2.145 2.240 2.338 2.411 2.484
Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) 1.932 2.041 2.131 2.223 2.292 2.361
Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) 1.516 1.599 1.668 1.738 1.790 1.842
55 Medic veterinar grad I S 2.429 2.569 2.685 2.803 2.891 2.980
grad II S 2.094 2.213 2.311 2.412 2.487 2.563
grad III S 1.826 1.929 2.013 2.099 2.164 2.229
debutant S 1.604 1.662 1.703 1.747 1.770 1.793
56 Tehnician IA M 1.686 1.780 1.857 1.936 1.994 2.054
treapta I M 1.668 1.760 1.836 1.914 1.972 2.031
treapta II M 1.602 1.690 1.763 1.838 1.893 1.950
treapta III M 1.534 1.618 1.687 1.758 1.811 1.864
debutant M 1.529 1.581 1.618 1.657 1.678 1.699
57 Căpitan M 1.531 1.614 1.684 1.755 1.807 1.860
58 Șef mecanic M 1.516 1.599 1.668 1.738 1.790 1.842
59 Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer electrician M 1.520 1.603 1.672 1.742 1.794 1.846
60 Șef timonier, șef echipaj M 1.520 1.603 1.672 1.742 1.794 1.846

D. Nivelul salariilor de baza pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

GRADUL II

Funcții didactice de conducere, de îndrumare și control

Nr. crt. Instituția de învățământ Salariul de bază - lei -
Inspector școlar general Inspector școlar general adjunct Inspector școlar Director CCD
1 Inspectorate școlare 6.100 5.735 4.980 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.735

Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Școli gimnaziale
900-1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.520 4.373 3.721 2.742 3.348 2.483
peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.534 4.390 3.750 2.760 3.367 2.511
2 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
900-1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.600 4.380 3.780 2.760 3.400 2.530
peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.623 4.418 3.798 2.808 3.416 2.560
3 Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat/cantină
900-1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.743 4.418 3.871 2.856 3.527 2.613
peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari 4.803 4.496 3.953 2.898 3.595 2.663
4 Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină 4.803 4.496 3.953 2.898 3.595 2.663
5 Palatul Național al Copiilor 4.803 4.496 3.953 2.898

GRADUL I

Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădinițe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 4.016
peste 12 grupe 4.107
2 Grădinițe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 4.197
peste 12 grupe 4.288
3 Școli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) 4.213
4 Școli gimnaziale
a) sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.233
cu 1-2 structuri arondate 4.279
cu 3-5 structuri arondate 4.324
cu peste 5 structuri arondate 4.369
b) 300-499 elevi/elevi și preșcolari 4.369 4.007
c) 500-599 elevi/elevi și preșcolari 4.410 4.1751)
d) 24 clase/clase și grupe sau 600-749 elevi/elevi și preșcolari 4.460 4.2801) 3.610 2.624 3.235 2.366
e) 750-899 elevi/elevi și preșcolari 4.475 4.350 3.710 2.724 3.335 2.466
5 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
a) sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**) 4.279
b) sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.324
c) 300-499 elevi/elevi și preșcolari 4.415 4.007
d) 500-599 elevi/elevi și preșcolari 4.480 4.2251)
e) 24 clase/clase și grupe sau 600-749 elevi/ elevi și preșcolari 4.551 4.3251) 3.660 2.674 3.285 2.416
f) 750-899 elevi/elevi și preșcolari 4.596 4.365 3.760 2.748 3.385 2.515
6 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat și cantină
300-499 elevi/elevi și preșcolari 4.505 4.007 3.728 2.705 3.406 2.495
7 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat/cantină
a) 500-749 elevi/elevi și preșcolari 4.641 4.3401) 3.778 2.754 3.456 2.545
b) 750-899 elevi/elevi și preșcolari 4.722 4.385 3.827 2.803 3.506 2.594
8 Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
până la 20 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari***) 4.159
20-24 grupe2) dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari 4.219
25-29 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari 4.269
30-35 grupe 4.369
36-50 grupe 4.460 3.760 2.773
peste 50 grupe 4.551 4.385 3.809 2.803
9 Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică 4.722 4.385 3.809 2.803
10 Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puțin de 300 elevi/preșcolari 4.279
11 Grădinițe învățământ special 4.188
12 Școli speciale
a) cu până la 16 clase, inclusiv ****) 4.415
b) cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină 4.505 4.189
c) peste 16 clase fără internat/cantină 4.551 4.280
d) peste 24 de clase cu internat/cantină 4.641 4.348 3.760 2.773 3.385 2.515
13 Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
a) cu până la 16 clase fără internat/cantină 4.415
b) cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină 4.551 4.280
c) cu cel puțin 24 de clase fără internat/cantină 4.641 4.334
d) cu cel puțin 24 de clase cu internat/cantină 4.722 4.385 3.809 2.803 3.459 2.589
14 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 4.596 3.710 2.724
15 Centre școlare pentru educație incluzivă 4.596 4.325 3.710 2.724

NOTĂ:

Diferențele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control sau pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se mențin la 20% sub nivelul prevăzut la funcțiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel.

*) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.

**) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al municipiului București.

***) Vor funcționa numai în anul școlar 2016-2017.

****) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ special unice pe județ care au elevi/preșcolari cu același tip de deficiențe.

1) Se poate norma la unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preșcolari și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 250 elevi/preșcolari inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților.

2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe județ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...