Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - AIPPIMM

Decizia nr. 82/2011 privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 70/2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (5) și art. 16 pct. B lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. -

Punctul 1 al capitolului I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 70/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 și 250 bis din 8 aprilie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Subsemnatul (a), ............................................., solicit înscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorială3 în următoarea locație:

[ ] Brașov

[ ] București

[ ] Cluj-Napoca

[ ] Constanța

[ ] Craiova

[ ] Iași

[ ] Târgu Mureș

[ ] Timișoara"

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor
și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc

București, 13 aprilie 2011.

Nr. 82.

;
se încarcă...