Guvernul României

Hotărârea nr. 252/1996 privind regimul diferențelor de curs valutar aferente capitalului social în devize și alte operațiuni aplicabile începând cu bilanțul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 aprilie 1996 până la 30 august 2001, fiind abrogat prin Lege 82/1991(r1).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991 și al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilității nr. 82/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Diferențele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităților în devize reprezentând capital social în devize se vor înregistra, începând cu bilanțul contabil aferent exercițiului financiar cu termen de întocmire și de depunere, potrivit legii, până la 15 aprilie 1996, în contul "Alte rezerve", analitic distinct, fără a se influența rezultatele financiare ale agenților economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.

Același regim se aplică și pentru diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii și cel al vărsării efective a capitalului social în valută.

Art. 2. -

Profitul realizat în execuție de către regiile autonome, rămas după plata impozitului pe profit, constituirea rezervelor legale și acoperirea pierderilor din anii precedenți, se repartizează pe destinațiile și în proporțiile prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli, aprobate în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 10 aprilie 1996.

Nr. 252.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...