CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul "Cheltuieli directe" din măsura 511 "Asistență tehnică" din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în măsura de asistență tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015.

(2) Cheltuielile curente aferente activităților Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM și Agenției de plată - Direcția generală buget finanțe și fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum și ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în axa 5 "Asistență tehnică" din cadrul POP/asistență tehnică din cadrul POPAM, în condițiile legii.

Art. 19. -

Cheltuielile curente aferente activității de colectare a informațiilor RICA se suportă din FEGA, în condițiile legii.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în structura organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 23. -

Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 24. -

La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual.

Numărul maxim de posturi al Autorității este de 52."

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Dispoziții generale
Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului
Dispoziții finale
;
se încarcă...