Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Structura organizatorică și conducerea ministerului -
Art. 9. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă, în condițiile legii, înființarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni.

(6) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri și norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului.

(7) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.

(8) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă, în condițiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(9) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(10) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul ministerului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Atribuțiile ministerului
Art 4 Atribuțiile ministerului
Art 5 Atribuțiile ministerului
Art 6 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
;
se încarcă...