Dispoziții finale -
Art. 18. -

(1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul "Cheltuieli directe" din măsura 511 "Asistență tehnică" din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în măsura de asistență tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015.

(2) Cheltuielile curente aferente activităților Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM și Agenției de plată - Direcția generală buget finanțe și fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum și ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în axa 5 "Asistență tehnică" din cadrul POP/asistență tehnică din cadrul POPAM, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...