Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Structura organizatorică și conducerea ministerului -
Art. 17. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 149 de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel: Modificări (2)

a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 10 autovehicule, dintre care 6 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul și 4 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 21 de autovehicule de intervenție cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

d) pentru activitățile specifice de informare și promovare, transport al delegațiilor străine, diverse alte deplasări interne și internaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM- PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul; Modificări (1)

f) pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP 2007-2013 și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial, și un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum și o șalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăși totalul acestor consumuri/ambarcațiune la final de an;

g) pentru activitățile specific desfășurate de atașații agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism;

h) structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 30/2017:
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...